Aktualitātes


102279

„PAŠVALDĪBU LABIE DARBI PARKOS LATVIJAS SIMTGADEI”
30.09.2018


Raunas  novada pašvaldībai, Latvijas Pašvaldību savienības un AS “Latvijas Valsts meži” Meža dienu 2018 projekta “Pašvaldību labie darbi parkos Latvijas simtgadei” ietvaros, no Mežu attīstības fonda tika piešķirti 600,00 EUR. Projekta Moto: „Kopā nākotnes mežam!”. 

Piešķirtā finansējuma ietvaros tika iegādāti košumkrūmi Raunas parka teritorijas labiekārtošanai. Parka daļā pie Raunas aktu zāles tika stādīti ceriņi, kas ir turpinājums jau pirms daudziem gadiem stādītajiem ceriņiem. Ceriņu stādīšanā piedalījās Raunas pagasta labiekārtošanas darbinieki un Raunas bērnu un jauniešu centra bērni un centra vadītāja. Bērniem tika sniegta informācija par apstādījumu lietderīgumu un infrastruktūras uzlabošanu. Viņi paši labprāt piedalījās ceriņu krūmu stādīšanā – raka ceriņiem bedres, bēra melnzemi un koku mizu mulču. Bērni bija apmierināti ar paveikto un priecājās, ka piedalījušies tik nozīmīgā Raunas pagasta ainavas iekārtošanas procesā. Kā arī šī paša projekta ietvaros tika izveidota krāšņa dobe no košumkrūmiem Raunas parka teritorijā aiz baznīcas. Jaunā krāšņumkrūmu dobe priecēs ne tikai Raunas novada iedzīvotājus, bet arī tūristus, kuri apmeklē Raunu. Ar laiku pie šīs jaunizveidotās dobes tiks iekārtota atpūtas vieta ar galdiņiem un soliem.  Projekta ietvaros esam kļuvuši par divām sakoptākām vietām bagātāki.

Raunas novada daiļdārzniece
Solvita Auziņa

                                                
      Atpakaļ