Aktualitātes


102406

15.05.2018. noslēgts nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā
05.10.2018


VAS „Privatizācijas aģentūra” paziņo:

15.05.2018. noslēgts nekustamā īpašuma Skolas ielā 5, Drustos, Drustu pagastā, Raunas novadā, kadastra Nr.4248 007 0172, pirkuma līgums. Pircējs “PAMATS ĪPAŠUMI” SIA, pirkuma cena 10810 EUR
      Atpakaļ