Aktualitātes


82474

18. novembris Latvijas iedzīvotājiem ir svētki!
18.11.2017


 
„Šī zeme man dārga,
Jo citas zemes nav,
Jo nav arī citu debesu.
Var jau būt, ka kaut kur pa ēteru
Lidinās eņģelīši apzeltītiem spārniem,
Var jau būt, ka kaut kur dod dzert nektāru
No grezniem traukiem, -
Man pietiek, ka uz Latvijas zemes
Eņģeļi ir pārvērtušies stārķos
Un nektāru ražo bites
No pāris hektāriem Vizbulīšu.”
(R. Mūks)
 

18. novembris Latvijas iedzīvotājiem ir svētki! Šogad tiek atzīmēta Latvijas 99.jubileja, kas ir nozīmīgs vecums mūsu valstij, kurā vienmēr cieņā un godā tiek turēta vēsture, un, galvenokārt, iedzīvotāji, kuri mācējuši un māk pastāvēt par sevi, savām vērtībām, sadarboties ar līdzcilvēkiem un augsti vērtē un pauž savu nacionālo pašapziņu! Lai šīs īpašības nekad nezustu mūsu apziņā un rīcībā!

Lai mums skaisti svētki!

Raunas novada domes priekšsēdētāja
Evija Zurģe      Atpakaļ