Aktualitātes


106616

Aicina pieteikties dalībai novadpētnieku mācībām ar lauka praksi Vecpiebalgas “Vēveros”
29.05.2019


Latvijas vēstures materiālu krātuve un novadpētniecības platforma Historia.lv, sadarbībā ar Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju, Vecpiebalgas “Vēveros” 2019.g. 29.–30. jūnijā rīko novadpētnieku mācības-semināru ar lauka praksi. Mērķauditorija: Piebalgas un Vidzemes vecāko klašu skolēni un studenti, skolotāji un pasniedzēji, novadpētnieki, pagastu vēstures un novadpētniecības istabu/ekspozīciju pārziņi, tūrisma speciālisti un organizētāji, kultūras tūrisma un lauku kultūrvēsturiskās ainavas interesenti… Semināra mērķi: novadpētnieku izglītošana, redzesloka paplašināšana, lokālās vēstures pētniecībā nepieciešamo prasmju un iemaņu, darba kvalitātes celšana, sadarbības un savākto materiālu publicēšanas veicināšana…

Programma

Sestdiena, 29. jūnijs, sākums plkst. 10.00

- Priekšlasījumi (ar jautājumiem un diskusiju)

1) Apzināšanas ekspedīcija: sagatavošanās, darba metodika, materiālu apstrāde un

publicēšana.

2) Mazie darvas/ogļu un kaļķu cepļi – mazpazīstami mežu saimniecības vēstures pieminekļi.

3) Vecsaimniecība kā lauku kultūrvēsturiskās ainavas pamatelements.

- Pusdienas (Rīkotāji cienās ar zupu piebaldzēnu gaumē)

- Lauka prakse/mācību ekskursija-pārgājiens (Vēveri – kājām; Objekti Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastā – dalībnieki piedalās ar savām personīgajām automašīnām)

- Vakarēšana pie ugunskura “Vēveros”

Dalībniekiem, kas vēlēsies nakšņot “Vēveros”, pļavā būs pieejama telts vieta.

Svētdiena, 30. jūnijs, 9.00 brokastis, sākums plkst. 10.00

- Priekšlasījumi

1) Mutvārdu vēstures apzināšana un vākšana (intervijas).

2) Vietvārdi, to nozīme un vākšanas metodika.

3) Biežāk sastopamie Arheoloģijas pieminekļi lauku kultūrainavā: senkapi, kulta vietas un

apmetnes.

- Pusdienas

- Lauka prakse/mācību ekskursija-pārgājiens (Objekti Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas pagastā – dalībnieki piedalās ar savām personīgajām automašīnām)

***

 

Dalība seminārā – brīva, ar obligātu iepriekšēju pieteikšanos.

Dalībnieki, kas nodarbībās būs piedalījušies abas dienas, varēs saņemt apliecību par semināra noklausīšanos, kā arī jūlijā un augustā tiem būs iespēja piedalīties Historia.lv rīkotā mācību ekspedīcijā, Vecpiebalgas “Vēveru” etnogrāfisko sētu grupas kultūrvēsturiskās aploces teritorijā apsekojot un dokumentējot vecsaimniecības, arheoloģijas, arhitektūras un citus kultūras pieminekļus, aptaujājot teicējus un fiksējot mutvārdu vēstures liecības.

Seminārā tiks filmēts un fotografēts.

Informācija un pieteikšanās (piesakoties jānorāda vārds, uzvārds, telefons, e-pasts, ko pārstāv (pašvaldības vai valsts iestāde, organizācija, neformāla kopa, privātpersona...):

 

 

Projekts tiek īstenots ar Vidzemes plānošanas reģiona, VKKF un Latvijas valsts mežu finansiālu atbalstu.

      Atpakaļ