Aktualitātes


Aicinājums uzņēmējiem iesniegt idejas investīciju projektiem
30.09.2015


Aicinājums uzņēmējiem iesniegt idejas investīciju projektiem


Raunas novada dome aicina uzņēmējus iesniegt idejas investīciju projektiem – informēt par uzņēmumu attīstībai nepieciešamo publisko infrastruktūru (ceļš, ūdensvads, kanalizācija, elektrības pieslēgumi, lietus notekūdeņi, siltumapgāde) VARAM MK noteikumu projekta „3.3.1. specifiskā atbalsta mērķis „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām”” ietvaros.

Nosacījumi:

1. Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējuma likme (likmi var piemērot atsevišķām izmaksu pozīcijām) no projekta iesniegumā norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām nepārsniedz:

*85% - pašvaldībai, ja nesniedz finansiālu palīdzību komercdarbības veicināšanai atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantam;

*55% - pašvaldībai, ja sniedz finansiālu palīdzību komercdarbības veicināšanai atbilstoši Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantam.

2. Projekta minimālais kopējo izmaksu apmērs nav mazāks par 50 000 eiro.

3. Projekta ietvaros rada vismaz vienu jaunizveidotu darbavietu atbilstoši noteikumu 10.1.2. apakšpunktam.

4. Piešķirtā finansējuma ietvaros vidēji vienas jaunas darbavietas radīšanai publiskajā infrastruktūrā iegulda ne vairāk kā 41 000 eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma;

5. Nodrošina šo noteikumu 12.1. un 12.2. apakšpunktā minēto abu rādītāju summu naudas izteiksmē tādā apmērā, kas ir lielāka vai vienāda par piešķirtā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmēru:

A X 41000 + B ≥ C, kur

A - komersantu, kuri guvuši labumu no investīcijām publiskajā infrastruktūrā, jaunizveidotās darbavietas, skaits;

B - nefinanšu investīcijas pamatlīdzekļos komersantos, kuri guvuši labumu no projekta ietvaros veiktajām investīcijām publiskajā infrastruktūrā, eiro;

C - projekta Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums, eiro.

6. Piešķirtā finansējuma ietvaros piesaista komersantu investīcijas vismaz viena eiro

apmērā uz vienu eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

7. Projekta iesniedzējs projekta īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmā.


Plašāk par Ministru kabineta noteikumu projektā iestrādātiem kritērijiem: http://rpr.gov.lv/uploads/filedir/8_VARAM_SAM331_SAM562.pdf

Jautājumu gadījumā zvaniet, rakstiet vai piesakieties konsultācijai!

Aleksandrs Katiševs, uzņēmējdarbības atbalsta konsultants

tālr. 26197145; e-pasts: akatisevs@gmail.com
      Atpakaļ