Aktualitātes


108568

Cēsu apkārtnes uzņēmīgās sievietes ir ceļā uz savu biznesa ieceru īstenošanu
23.10.2019


Projektā „Sieviešu uzņēmējdarbības veicināšana vietas potenciāla attīstībai”, kuru organizē Āraišu biedrība sadarbībā ar biedrību „Urbāna fonds izglītībai un zinātnei”, aizvadīts pirmais no trijiem praktiski izglītojošiem pasākumiem Cēsu apkārtnes sievietēm, kas vēlas realizēt savu biznesa ieceri. Pirms tam tika veikta rūpīga dalībnieču atlase minētajam pasākumu ciklam.

 Kā atzīst Urbāna fonda vadītāja Agnese Žagata, projektā plānotais pasākumu cikls guva necerēti lielu atsaucību; pieteicās divreiz lielāks pretendentu skaits nekā iespējams projekta ietvaros apmācīt. Pieteikumos tiek pausta liela motivācija un apņēmība realizēt savas biznesa ieceres un attīstīt vietējo teritoriju. Sievietēm ir drosmīgas, radošas idejas un vēlēšanās realizēt sevi visdažādākajās jomas -  gan attīstot tūrismu un izceļot kultūras un dabas mantojomu, gan sniedzot vietējiem iedzīvotājiem citus vērtīgus pakalojumus un uzlabojot dzīves kavalitāti. Rūpīgi izvērtējot katru pieteikumu un sekojot projektā noteiktajām prioritātēm, tika izvēlētas aktīvākās un motivētākās pretendentes no visiem Cēsu rajona lauku partnerības novadiem, tajā skaitā no Raunas novada.

Projekta klātienes pasākumu sērija sastāv no 3 pilnu dienu apmācībām Drabešu Jaunajā pamatskolā, oktobrī, novembrī un decembrī nodrošinot lekcijas, pieredzes stāstus un praktiskas nodarbības projekta dalībniecēm klātienē.

Pirmā pasākumu cikla tikšanās diena noritēja 12. oktobrī. Tajā piedalījās 29 uzņēmīgas sievietes no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem un Vaives pagasta. Pasākuma mērķis bija projekta dalībniecēm sniegt iedvesmu un ierosmi tālākai darbībai, likt izprast savu biznesa misiju un vīziju, sniegt skatījumu no malas, tādējādi palīdzot ieraudzīt jaunas iespējas un risinājumus savas ieceres īstenošanai, atbalstīt un iedrošināt spert nākamos soļus sava mērķa virzienā.

 Pasākuma ievadā projekta dalībnieces uzrunāja Āraišu biedrības vadītāja Eva Koljera un Cēsu rajona lauku patnerības pārstāve Kristīne Zaķe. Savā mērķu īstenošanas pieredzē dalījās Urbāna fonda izglītībai un zinātnei dibinātājs Andris Urbāns.

Lai parādītu vietējās teritorijas un kultūrvēsturiskā mantojuma potenciāla izmantošanas iespējas uzņēmējdarbībā, pirmajā klātienes pasākumā bija aicināta piedalīties scenogrāfe un kultūras projektu vadītāja, brīvmāksliniece, suvenīru dizaina autore Brigita Stroda ar lekciju par saimniekošanu kultūrvēsturiskas ainavas teritorijā un vietējās teritorijas dabas un kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu savā labā. Pieredzē dalījās arī neatkarīgas kultūrvēstures mantojuma interpretācijas konsultante un kultūras projektu kuratore Elīna Kalniņa, stāstot par vietējās teritorijas kultūras mantojuma potenciāla izmantošanu.

Pasākuma otrā daļa bija veltīta praktiskām apmācībām un darbam grupās, kuru vadīja sertificēts koučs Santa Ogriņa, izmantojot transformatīvo mācīšanos un koučingu kā biznesa izaugsmes veicināšanas metodi. 

Šobrīd pasākuma dalībnieces turpina strādāt pie sava biznesa produkta/pakalpojuma attīstības, apzinot sava pakalpojuma/produkta stiprās puses un mērķtirgu, gatavo mārketinga stratēģiju, kā arī veic trīs pašu izvirzīto uzdevumu izpildi biznesa mērķu sasniegšanā.

Projekta ietvaros dalībnieču atbalstam un komunikācijas veicināšanai ārpus klātienes pasākumiem  ir radīta tikšanās vieta digitālajā vidē, kur ir iespēja sadarboties, uzdot jautājumus, dalīties ar informāciju un pieredzi gan savā starpā, gan ar pasniedzējiem un koučiem. Dalībniecēm ir nodrošināta iespēja projekta laikā saņemt individuālas koučinga sesijas uzņēmējdarbības atbalstam.

Nākamajos klātienes pasākumos lielāks uzsvars tiks likts uz dabas mantojuma izmantošanas iespējām uzņēmējdarbībā, kā arī paredzētas lekcijas par projekta dalībnieču pašu izvēlētajām aktuālākajām tēmām: ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu izmantošanu biznesa attīstībā, mārketingu, zīmolvedību un komunikāciju biznesā. Papildus ir paredzēti darbojošos uzņēmēju pieredzes un iedvesmas stāsti saistībā ar lekciju tematiku. Praktiskajā pasākuma daļā dalībnieces turpinās darbu pie sava pakalpojuma/produkta attīstības, konkurentu izpētes, pārdošanas kanālu izvērtēšanas un biznesa stratēģijas izstrādes.

Projekta vadītāja Inese Kukle uzsver projekta ilgtspējības nozīmi un cer, ka projekta laikā radītā sieviešu uzņēmējdarbības atbalsta – pieredzes apmaiņas - iedvesmas platforma turpinās attīstīties un darboties arī pēc projekta beigām; tajā tiks iesaistītas jaunas dalībnieces, tās ietvaros tiks atrasti gan jauni klienti, gan sadarbības partneri, dzims kopīgas biznesa idejas un tiks radīti jauni kopprojekti.

Vairāk informācijas par projektu var saņemt vietnē:  http://www.upfoundation.io/projekti/sievietem/

Projekts tiek realizēts Cēsu rajona lauku partnerības īstenotā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. - 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 "Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" ietvaros.

Projektu līdzfinansē Amatas novada dome.
      Atpakaļ