Aktualitātes


83156

Dabas lieguma “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme
22.12.2017


 

Dabas lieguma “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme

Īpaši aizsargājamās dabas teritorijas (Natura2000) dabas lieguma “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksme notika 2017.gada 21.decembrī.

Dabas lieguma “Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols - šeit.
      Atpakaļ