Dārzi


 

RAUNĀ VASARAS ZIEDOS

Latvijas Puķu draugu saiets 2017

RAUNĀ
2017. gada 15. jūlijā
 
 
 
 
 

Muižnieku ģimenes ainaviskais dārzs Drustos
03.03.2017

Drustos Dārza izveide sākusies 2000. gadā, kad ģimene šo vietu iegādājās. Senās lauku mājas ar dižo ozolu pagalmā un skaistais skats uz ezeru ir paliekošas vērtības joprojām. Dārza veidošanas pirmsākumā, lai sakoptu teritoriju, nācās gana pacīnīties ar krūmiem un brikšņiem.

Lasīt vairāk ...


Lodziņu ģimenes kolekcijas dārzs
03.03.2017

Lodziņu ģimenes mājas ar plašo dārza zonu atrodas Raunas pievārtē, Lauku ielā 1. Ēka būvēta 1964. gadā. Mainoties paaudzēm, mainījies ēku vizuālais izskats un vide ap tām, kā arī saimnieku redzējums par dārza veidolu nākotnē. Laika gaitā dārzs piedzīvojis lielas pārmaiņas. Smagie lēmumi, kas tika pieņemti, lai vecie koki un citi stādījumi atbrīvotu vietu jaunajiem, nu jau glabājas atmiņu krājumos.

Lasīt vairāk ...


Jurgenu ģimenes harmonijas dārzs
03.03.2017

Mājas celtniecība uzsākta 1980. gadā, bet 1986. gada ”Oktobra svētkos” svinēti Jurģi. Teritorijas iekārtojums šo trīsdesmit gadu laikā ir neiedomājami mainījies. Mazbērniem grūti iedomāties, ka padomju iekārtas norieta gados aiz šīs pašas mājas loga ganījās govis, tagadējās atpūtas telpas vietā bija kūts, kur mitinājās arī cūkas un aitas.

Lasīt vairāk ...


Gabrānu ģimenes pārmaiņu dārzs
03.03.2017

Dārzs Gabrānu ģimenei ir prieka un miera osta, kur pēc garajām darba dienām smelties spēkus. Darbošanos dārzā nosaka vēlme veidot sakoptu un patīkamu dzīves telpu. Nevienam no ģimenes locekļiem nav izglītības, kas saistīta ar dārza veidošanu, taču Lauras mammas Ilgas un māsas Ilvas pieredze dārza veidošanā lieti noder.

Lasīt vairāk ...


Ciņu ģimenes ainavas dārzs ar māla cepli
03.03.2017

Ciņu ģimenes dārzs ir veidojies reizē ar pārmaiņām vecajā ķieģeļceplī, kad 2003. gadā apdedzināšanas krāsns konstrukcijas ķieģeļi piedzīvoja atdzimšanu jaunā vietā - Rīgā Lido krasta ēkā kā pagraba konstrukcijas un interjera elementi. Izjaucot veco krāsni, ēka ieguva jaunu veidolu un izmantošanas iespējas.

Lasīt vairāk ...


Darbīgo Riekstiņu ģimenes dārzs
15.02.2017

Dārza saimnieki Lāsma un Uldis Riekstiņi. Viņi kopā ar saviem 3 bērniem - Kristīni, Agnesi un Reini, kuri arī ir čakli palīgi, visi ir iesaistīti dārza darbos. Dārzs atrodas netālu no Raunas centra , mājās ar nosaukumu “Bērziņi 2”. Lāsmas ģimene šeit dzīvo jau vairākās paaudzēs.

Lasīt vairāk ...


Raunas Staburags
01.02.2017

Raunas Staburags – šūnakmens klints ar mūžīgi tekošām avotu straumēm. Unikāls dabas veidojums, vienīgais šāda veida dabas objekts Latvijā. Straujās, seklās Raunas upes senlejā esošais Staburags ir aptuveni 3.5 m augsts un 17 m garš šūnakmens veidojums, kas daudzu gadsimtu laikā ir veidojies avotkaļķus saturošu avotu izplūdes vietā.

Lasīt vairāk ...