Aktualitātes


Drustu pagasta zemju īpašniekiem!
24.11.2016


 

Drustu pagasta zemju īpašniekiem!

Pēc LURSOFT datiem Drustu pagasta teritorijā ir nodibināta jauna mednieku un makšķernieku biedrība ,,JG”, juridiskā adrese, "Teikmaņi", Drustu pagasts, Raunas novads, kuras valdē darbojas 2 cilvēki. Minētā biedrība savu darbību uzsākusi ar medību teritoriju dalīšanu, aicinot pārslēgt medību teritoriju nomas līgumus, atsevišķos gadījumos sniedzot nepatiesu informāciju un saistot minēto līgumu slēgšanu ar citiem savstarpējiem darījumiem, kam nav tieša saistība ar medībām.

Mednieku klubs ,,Drusti” aicina visus Drustu pagasta zemju īpašniekus, kuri noslēguši nomas līgumus ar mednieku klubu ,,Drusti” par teritoriju izmantošanu medībām, rūpīgi izvērtēt citus piedāvājumus pārslēgt medību līgumus un ar piedāvāto līgumu nosacījumiem iepazīties pilnībā, lai pēc tam nebūtu nepatīkami pārsteigumi. Mednieku kluba ,,Drusti” darbībā un pastāvēšanā nav notikušas nekādas izmaiņas un tuvākajā nākotnē nav plānotas. Kolektīvam ir saistoši visi noslēgtie nomas līgumi par teritoriju izmantošanu, nav paredzēta to pārslēgšana, ja vien zemju īpašnieks pats neizsaka tādu vēlmi, neskaidrību gadījumos, lūdzam kontaktēties ar M/K ,,Drusti” vadītāju Ģirtu Plakani, tālr. 26113135.

Mednieku klubs ,,Drusti” darbojas kopš 1974. gada, lielākā daļa kluba biedru ir drustēnieši, mūsu kolektīvā ir veterāni, kuri ir iestājušies tajā no paša sākuma un turpina savu vaļasprieku, kā arī nodod savu pieredzi jaunajiem medniekiem. Kolektīvam ir izveidojusies laba sadarbība ar iedzīvotājiem, Drustu pagasta jaunsargu organizāciju, kaimiņu medību kolektīviem, pašvaldību u.c. Mednieku klubs apsaimnieko ap 12000 ha zemju, ir noslēgti vairāk kā 250 līgumi.

Kamēr mednieku kolektīvs ir saliedēts, sadarbojas ar iedzīvotājiem, saņem ierosinājumus kā labāk veikt savu darbību, tikmēr visi var strādāt un saimniekot vienoti.

Mednieku kluba ,,Drusti” valde




      Atpakaļ