Drustu pamatskola-vecais


 

Skolas iela-7, Drusti, Raunas novads, LV-4132
e-pasts- drustuskola@rauna.lv
tālr. 64129787 mob. 26348213  

 
Skolas direktore Aida Vašile

 
Skolas karogs

Drustu pamatskola ir demokrātiska, ļoti humāna skola ar pastiprinātu skolēnu un skolotāju radošo darbību. Drustu pamatskola nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību, daudzpusīgu interešu izglītību. Skolā darbojas Dzērbenes mūzikas skolas klavieru klase, ir divas pirmsskolas grupas: 1,6./4.vecuma bērnu, 5./6. gadīgo apmācība.

Drustu pamatskola atšķiras no citām skolām ar humānu attieksmi pret katru bērnu un pieaugušo.

Skola piedāvā apgūt sekojošas programmas:

  • Pamatizglītības programmu 21011111
  • Pirmskolas izglītības programmu 01011111
  • Speciālās pirmsskolas izglītības programmu 01015811
  • Speciālās izglītības programmu 21015811
  • Speciālās izglītības programmu 21015911

Interešu izglītības pulciņi Drustu pamatskolā 2014./2015.m.g.

N.p.k. Pulciņš Vadītājs
1. Ansamblis Maija Daugule
2. Sports Ints Skoboļevs
3. Angļu valoda Marija Grīnberga
4. Informātika Gunita Malnača
5. Daiļamatu meistaru darbnīca Arnita Rēdmane
6. Mākslas pulciņš Rigonda Slaidiņa
7. Deju kolektīvs Lāsma Skutāne
8. Jaunsargi Vladimirs Kovriga
 

 

 

 

 

 

Drustu pamatskola akreditēta līdz 2019.gada 20.novembrim.

Papildus informācija:

Drustu pamatskolas attīstības plāns
Drustu pamatskolas nolikums
Drustu pamatskolas pašnovērtējums
Pašnovērtējuma pielikums Nr.1
Pašnovērtējuma pielikums Nr.2
Drustu pamatskolas tradīcijas
Drustu pamatskolas vizītkarte Nr.1
Drustu pamatskolas vizītkarte Nr.2


Aktivitātes

Projektu nedēļa Drustu pamatskolā. 

Putnu diena
 
13.aprīlī Drustu pamatskolā notika tradicionālā Putnu diena. Audzēkņi  apmeklēja interesantas nodarbības, kuras vadīja dabas muzeja speciāliste Rūta Sukovska un ornitologs Dmitrijs Boiko.
Skolēni aizrautīgi sacentās dažādos konkursos un sportiskās aktivitātēs: “Gudrs vēl gudrāks”, “Klusie telefoni”, “www.meteo.lv”, “Putni sporto” u.c. 
Gaidot Putnu dienu, bērni veica mājas darbu – radoši veidoja stilizētus putnu būrīšus. Viens no konkursiem bija putnu mājokļu prezentācija. 
Šajā dienā tika pēc remonta  svinīgi atklāts dabaszinību kabinets.

Par Putnu dienas organizēšanu un vadīšanu sakām paldies skolotājai Ingai Zariņai. 

Bildes no pasākuma atrodamas šeit...

 

Sporta diena.

27.februārī bijām plānojuši sporta aktivitātes ar slēpošanu, slidošanu, biatlonu un ragaviņām, taču strauji mainījās laika apstākļi un sporta diena notika telpās. Sacensībās aktīvi piedalījās skolēnu komandas no 1.kl. līdz 9.klasei un skolotāju komanda atsevišķās disciplīnās. Dalībnieki sacentās kerlingā, dažādas stafetes, tautas bumbā, volejbolā un „grūstīšanās”. Bija arī individuālās sacensības. Paldies sporta skolotājam Intim Skoboļevam par izdomu un sacensību organizēšanu.

Bildes no sporta dienas atrodamas šeit...

Bioloģijas 38. valsts olimpiāde.
Drustu pamatskolas 9.klases skolniece Signija Betima Baranovska
Bioloģijas 38. Valsts olimpiādē ieguva 3.vietu.
Apsveicam Signiju un bioloģijas skolotāju Ingu Zariņu! 

 

Ziemassvētki Drustu pamatskolā

18.decembrī Drustu pamatskolas skolēni, viņu vecāki, skolotāji un skolas darbinieki pulcējās kopīgam Ziemassvētku pasākumam.

Skolēni, kas bijuši centīgi mācībās, saņēma īpašu paldies:
1.klasē – Jekaterina Truškina, Dāvids Leitis, Aleksandrs Plass, Madara Diāna Bērziņa, Kārlis Malnačs, Aleksandra Popoviča;
2.klasē – Tomass Briedis, Tevita Stepulāne, Jana Strelkova;
3.klasē – Zane Malnača, Rolands Plass; 
4.klasē – Megija Dijpa, Dita Lauga;
6.klasē – Viktorija Babariko;
7.klasē – Harita Auziņa, Adrians Vašils, Amanda Viktorija Lazdiņa, Laura Miška,
8.klasē – Kristers Vašils, Raivis Riekstiņš, Samanta Roslika,
9.klasē – Ansis Kondratjevs, Signija Betima Baranovska.

Vakara gaitā klātesošie baudīja skolotāju un skolēnu sagatavotos priekšnesumus – gan dziesmas, gan mūziku, gan dejas, gan dzeju. Īpašu prieku sagādāja Ziemassvētku vecītis, Rūķu krustmāmiņa un rūķēns Kikis.

Bildes no pasākuma atrodamas šeit. 

Rudentiņis bagāts vīrs…

Pirmais septembris pulcina Drustu pamatskolā skolēnus, vecākus un skolotājus. Skolā skan čalas, atkal satikšanās prieks. Visi tiek sveikti jaunajā mācību gadā ar nelielu koncertu, iepazīstināti ar aktualitātēm. Nu jaunais darba cēliens var sākties.

Lai darbā nenogurtu un vienmēr būtu formā olimpiskā diena ir īpaši izdevusies. Lieli un mazi pulcējas stadionā, kopīgi vingro, sporto gan bērni, gan skolotāji.

Arī raža novākta, jo salnas klauvē pie rūts. Miķelis atsteidzies un izrāda savu ražu skolas pagalmā. Rotaļas un dziesmas pieskandina skolu, mazākajiem skolēniem jāprot raža atpazīt pēc garšas, taustes un smaržas.

Re, septembris jau paskrējis! Laiks skolotājus sumināt skolotāju dienā. Sarūpēti apsveikumi, priekšnesumi, pārbaudījumi un pārsteigumi. Paldies par sirsnīgo vakaru visiem sveicējiem…

Ielādēju...