Aktualitātes


GANDRĪZ IDEĀLA SKOLA 2016 - SIRSNĪGAS SARUNAS PAR SKOLU UN DZĪVI
21.03.2016


 

GANDRĪZ IDEĀLA SKOLA 2016

SIRSNĪGAS SARUNAS PAR SKOLU UN DZĪVI

Pavara brīvlaikā konferencē Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu pedagogiem kopā pulcējās teju 300 interesentu. Šoreiz tika risinātas sirsnīgas sarunas par skolu un dzīvi. Ikvienam dalībniekam bija iespēja darboties dažādās meistarklasēs kopā ar lektoriem, kuros vērts ieklausīties un kuru pieredze noder gan organizējot mācību un audzināšanas procesu, gan veidojot saskarsmi ar skolēniem un viņu vecākiem. Tika runāts, diskutēts, gūtas jaunas idejas, kā arī paaugstināta profesionālā kompetence gan izpratnē par skolas organizācijas kultūru, gan improvizācijas metožu izmantošanu, gan prasmi būt inovatīviem un netradicionāliem, kā arī māku labi izskatīties un pārliecinoši uzstāties publikas priekšā. Par to, kas notiek vai nenotiek Latvijā, pedagogi iesaistījās diskusijā ar politiķi Mārtiņu Bondaru, kurš tā vien rosināja pedagogus audzināt jaunus un spēcīgus līderus, kuriem nav sveša arī sirdsgudrība un emocionālā inteliģence. Prasmi būt pozitīviem un atjautīgiem jebkurā dzīves situācijā pedagogi varēja mācīties no sarunām ar TV un radio raidījumu vadītāju Valteru Krauzi. Interesanta saruna raisījās ar astrologu Andri Raču par to, kā pedagogam izprast, ar ko atšķiras, piemēram 2005. gadā dzimušie skolēni no 2007. gadā dzimušajiem. Un kā veiksmīgāk attīstīt viņu talantus, jo viena un tā pati recepte nekad nederēs visiem. Savukārt, psihoterapeits Aivis Dombrovskis skolotājus mudināja tomēr vispirms mīlēt pašiem sevi, jo tikai harmonisks skolotājs spēs audzināt laimīgus bērnus.

Konferences iesākumā muzikālo krāšņumu un pozitīvo lādiņu skolotājiem sniedza dziedātājs Andris Ērglis. Uzrunājošas bija arī Amatas novada pašvaldības vadītājas Elitas Eglītes mazliet ironiskās atziņas par to, kas atrodams sociālajos tīklos par pašreizējām norisēm izglītības jomā.

Konferencē piedalījās arī Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāves, kas atzinīgi novērtēja šādu pašvaldību ieguldījumu pedagogu tālākizglītībā un iedvesmošanā jauniem darbiem, lielākām vai mazākām uzvarām ikdienā.

Pasākuma noslēgumā pedagogi ar smaidu un saviļņojumu šķīrās, lai atkal nākamgad tiktos - nu jau GANDRĪZ IDEĀLĀ SKOLĀ 2017.

Diāna Briede,
Amatas novada pašvaldības apvienotās izglītības pārvaldes metodiķe
20.03.2016.
 
 
       Atpakaļ