Aktualitātes


Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai
23.07.2015


 

Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai
jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020.gadam:
pārrobežu sadarbības programmas,
ekonomikas ministrijas plānotais finansējums, cfla un altum
2015. gada 6.augustā
Cēsīs, Radošo industriju pop-up birojā, Lielā Skolas ielā 6, plkst. 13:00 – 16:00

Laiks

Temats, runas personas

Anotācija

12:40 - 13:00

Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās; kafija un uzkodas

13:00 - 13:40

Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.

Laura Lulle

Igaunijas-Latvijas programmas konsultantes

Par programmas prioritātēm un apakš aktivitātēm, kas paredzētas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai. Pirmais projektu pieteikumu konkurss plānots 2015.gada 2.p.g.

13:40 – 14:20

Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.

Līga Djačenko,

Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas nacionālā kontaktpunkta Latvijā pārstāve

Informācija par programmu, sākot no prioritātēm, līdz projekta pieteikumu iesniegšanai.

Projektu iesniegumu konkurss: 23.08.-24.10.2015.

14:20 – 15:00

Vispārējais ES fondu ietvars un Ekonomikas ministrijas pārziņā esošie ES fondu atbalsta pasākumi jaunajā plānošanas periodā

Dina Kaupere,

CFLA Klientu apkalpošanas centra vadītāja

Kādas būs ES fondu finansējuma piesaistes iespējas 2014.-2020.gada plānošanas periodā? Kādus atbalsta pasākumus uzņēmējiem plāno Ekonomikas ministrija?

15:00 – 15:30

Sadarbība ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA)

Dina Kaupere,

CFLA Klientu apkalpošanas centra vadītāja

Kā šajā plānošanas periodā notiks ES fondu projektu administrēšana? Kādas funkcijas veic CFLA? Kur un kad būs pieejama informācija par iespējām pieteikties ES fondu projektu atlasēs?

15:30 – 16:00

Valsts atbalsta programmas uzņēmējiem no ALTUM

Olita Untāla,

Valmieras reģionālā centra vadītāja

Kādas atbalsta programmas uzņēmējiem piedāvā Altum un kā tām pieteikties?

16:00

Jautājumi

Kontaktinformācija:

Līga Ābola, LTRK Vidzemes nodaļa, T.+371 64235320, M.+371 28625443, e-pasts: valmiera@chamber.lv; www.chamber.lv  

Pieteikšanās: līdz 03.08.2015, links: http://goo.gl/forms/qAv6XJf0KK
      Atpakaļ