Aktualitātes


Lauku vēstis
16.09.2011


Atbalsta pasākumi, kas šobrīd atvērti –

·        Pasākums”Meža ekanomiskās vērtības uzlabošana”kur var veikt jaunaudžu kopšanu, mazvērtīgu mežaudžu nomaiņu t.sk.stādāmā materiāla iegāde,jaunu instrumentu un aprīkojuma iegāde kas paredzēta meža kopšanai.Ir zināms ka 15.jūnijā Briselē pieņemts lēmums, ka paši kopjot jaunaudzes varēs saņemt atbalstu meža ekanomiskās vērtības uzlabošanā.

·        Pasākums”Mežsaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana ugunsgrēku un dabas katastropu radīto postījumu vietās”.

·        Pasākums”Pamatpakalpojumi ekanomikai un iedzīvotājiem” atvērts līdz 11.novembrim.

·        Pasākums”Enerģijas ražošana no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas” atvērts līdz 9. Decembrim.

·        Pasākums”Lauksaimniecības produktu pievienotās vērtības radīšana” atvērts līdz 29. Decembrim.

·        Leader programmā pasākums”Lauku ekanomikas dažādošana””, arī ražotājiem mājas apstākļos.

·        Augustā ,septembrī lauksaimniekiemizmaksā PVTM-papildus valsts tiešos maksājumus(vēsturiskos) 70% apmērā.

·        Agrovides apakšpasākumā „Rugāju lauks ziemas periodā” lauksaimnieki var iesniegt labojumus LADam līdz 1. novembrim,ja ir notikušas pārmaiņas saimniecības augu sekā.

·        Var atkal rakstīt projektu”Atjaunojamo energoresursu izmantošana mājsaimniecību sektorā”.

·        Cēsu rajona lauku partnerība J.Poruka ielā8(CATA)ir izveidojuši stendu dažādu Cēsīs un Cēsu rajonā ražotu produktu demonstrēšanai ar mērķi popularizēt vietējos ražotāju produktus un veicināt to atpazīstamību. Ja esat ieinteresēts – kļustiet par Cēsu produktu groza dalībnieku tālr.64122854, 29782159 –maris@partneriba.lv

·        Vai Raunas novadā būtu kādi jauni cilvēki (līdz 30gadiem), kuriem interesētu uzsākt uzņēmējdarbību laukos- savā īpašumā ? Paziņojiet to man .Jo nākošgad varētu plānot mācības lai veiksmīgāk īstenotu savu ideju.(droši vien mācības būtu Priekuļos)

Raunas novada lauku attīstības specaliste  Astrīda Paurniete

      Atpakaļ