Aktualitātes


ZAAO informē
25.08.2011


      BEZMAKSAS
NOLIETOTAS NEIZJAUKTAS SADZĪVES TEHNIKAS SAVĀKŠANA


26132288


Iznešana no mājas vai dzīvokļa Ls 0,50 par stāvu.

 

Atgādinām arī , ka sadzīvē radušos bīstamos atkritumus - akumulatorus,

baterijas vai luminiscentās lampas fiziskās personas bez maksas var nodot
EKO laukumos.
      Atpakaļ