Aktualitātes


Uzmanību zemniekiem
09.01.2015


Uzmanību zemniekiem!

Ziema paskries nemanot un tuvojoties pavasarim, domāsim ko sēsim , stādīsim savos laukos un kā ievērosim jaunos tiešo maksājumu nosacījumus. Viena no jaunajām prasībām ir – ja aramzeme ir 10 hektāri un vairāk, iesniegums būs jāiesniedz elektroniski – elektroniskā pieteikšanās sistēmā(EPS ) Lai to varētu izdarīt vispirms jānoslēdz līgums ar Lauku atbalsta dienestu(LAD )par EPS lietošanu. Ir plānots aicināt LAD darbinieku skaidrot kā iesniegt elektroniski platību maksājumu iesniegumus. Varēs arī noslēgt līgumus.. Aicinu zemniekus mācīties 2015.gada 29.janvārī pl. 10,00 – 12,30 Drustu bibliotekā un no 14,00 – 16,30 Raunas bibliotekā

Jāpiesakās līdz 26.janvārim, jo dažu cilvēku dēļ nevar prasīt braukt Lauku atbalsta dienesta darbinieku..Zvaniet 28381057


Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete

      Atpakaļ