Aktualitātes


Par lauksaimniecību.
23.11.2015Par lauksaimniecību.

Zemkopības ministrija un Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs sadarbībā ar Valsts Lauku tīkla darba plānu organizēja pasākumu “Uzņēmējdarbības laukos popularizēšanu vispārizglītojošajās skolās”. Saskaņā ar vadlīnijām uzrunāju Raunas novada skolas, lai pasākumam pieteiktos skolēni, kuri vēlas iepazīt lauku uzņēmējdarbību. Drustu pamatskola veiksmīgi sadarbojās  un noorganizēja 20 skolēnu grupu. 23.oktobrī Drustu pamatskolā kopā ar LLKC Cēsu nodaļas uzņēmējdarbības projektu vadītāju Eviju Atvari sniedzām prezentāciju par iespējām laukos veidot uzņēmējdarbību. Nodarboties ar mājražošanu radot dažādus pārtikas produktus, tā attīstot tautsaimniecību savā novadā. Lai kur dotos izglītoties, vienmēr būs kur atgriezties un būt lepniem par sava novada, pagasta attīstību. Viesojāmies pie ģimenes saimniecības z/s “Gaidas” Vitas un Ainara Dalbiņiem. Skolēni redzēja, ka no maziem teliņiem izaug nākošās piena devējas. Un pats interesantākais – pienu slauc ROBOTI, atliek vien datorā vērot vai roboti pareizi strādā. SIA “Siera ražotne” īpašnieks Ilmārs Ceriņš interesanti stāstīja kā viņš darbojas savā siera un makaronu ražotnē, ka svarīgs ir bijis vecāku piemērs un iedrošināšana un, protams, izglītība. Z/S „Jaun-Ieviņas” ir bioloģiska saimniecība. Nodarbojas ar tūrismu, savvaļas zirgu un liellopu turēšanu, putnkopību, biškopību un mājražošanu, kā arī kokogļu ražošanu. Ļoti liela daudzveidība lauku uzturēšanas un sakopšanas iespējas ko īstenojuši  Ineta un Uldis Rudzīši. Varbūt pirts un pirts zinības devušas izturību īstenot šo daudzveidību savā saimniecībā. Pie viņiem baudījām garšīgu zupu un tikko ceptu plātsmaizi ar bioloģisku tēju. Katrā saimniecībā stāstītais rosināja domāt, ka katrā profesijā ir vajadzīgas zināšanas par to ko dara un arvien pilnveidojoties  ienākumi  nestu peļņu. Skolēni tikai ieguva redzot reālo lauku dzīvi. Paldies Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centram, paldies Raunas novada domei par autobusu, paldies Evijai Atvarai un Drustu skolas direktorei Aidai Vašilei par pasākuma veicināšanu. 

Zināšanai: apstiprinātas izmaiņas tiešmaksājumu piešķiršanas un aprēķināšanas kārtībā lauksaimniekiem – noteikumi noteic brīvprātīga saistītā atbalsta(BSA) piešķiršanai par dzīvniekiem- ka dzīvnieki ir atbalsta tiesīgi, ja tie ir pareizi apzīmēti un reģistrēti  turēšanas perioda pirmajā dienā un visu turēšanas periodu (agrāk bija ka visu dzīves laiku).Grozījumi paredz, ka turpmāk aprēķināms atbalsta samazinājums un visu tiešmaksājumu un lauku attīstības platībmaksājumu samazinājums saskaņā ar savstarpējās atbilstības noteikumiem, ja konstatēs pārkāpumus. Un vēl – regulas pieprasa deklarēt visas  lauksaimniecības zemes platības (arī bez atbalsta).

Meža dzīvnieku postījumi lauksaimniecības un meža zemēs ir lieli. Lauku cilvēki ir sašutuši, ka postījumi turpinās, bet palīdzība no mednieku kolektīviem, ar kuriem noslēgti līgumi ar zemes īpašniekiem, nav efektīva. Runāju ar MKPC Cēsu nodaļas vadītāju Lailu Šestakovsku, runāju ar Raunas novada domes priekšsēdētāju Eviju Zurģi– ko darīt. Pirmais secinājums – lauksaimniekiem pašiem jādara viss iespējamais, lai neļautu meža dzīvniekiem postīt laukus. Otrais– jāstājas medniekos pašiem zemniekiem. Trešais– sūdzēties augstākās instancēs ar īpaši noformētu iesniegumu, vispirms Raunas novada domē. Iesnieguma veidlapas ir Raunas novada domē.

No 7. – 11. decembrim Bulduru dārzkopības tehnikumā un Latvijas Lauksaimniecības Universitātē notiks lekciju cikls “Kūdras nedēļa”- par kūdras pielietojumu u.c. jautājumiem. Telef. 26311133

Jāņu siers iekļauts ES Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā u.c. produkti. Skatīt ZM mājas lapā zm@zm.gov.lv

PVD atklāj noliktavu ar pārmarķētiem saldētiem gaļas un zivju produktiem SIA ”Delfa” piederošajā noliktavā Rīgā. Konstatēts liels apjoms ar produktiem, kuri nederīgi lietošanai uzturā, jo beidzies derīguma termiņš pat divus mēnešus. Atkal jāsaka – skatāmies, ko pērkam! Es pērku tikai konkrētas saimniecības gaļas produktus, kuri nopērkami arī Raunā.

Pagarināts pārejas periods kūtsmēslu uzglabāšanai novietnēs, kuras neatbilst noteikumu prasībām - MK noteikumi Nr.829  4.6. apakšpunkts. Vairāk lasīt ZM mājas lapā, arī pie manis.

Veselīgu produktu veikals meklē sadarbības partnerus bijušajā Cēsu rajonā. Cēsīs atvērts Latvijā ražotu un veselīgu produktu veikals “Ķimene”, Rīgas ielā 18 ar ieeju no Skolas ielas. Tel. 27014156, e-pasts: ieva snepste@nbox.lv

Lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra izplatību un samazinātu slimības uzliesmojumu skaitu meža cūku populācijā, mednieks var saņemt 100 eiro samaksu. Sīkāka informācija PVD teritoriālajās struktūrvienībās.

Lai zemniekiem izturība cīnīties ar meža dzīvniekiem, būt gudriem saimniekojot savā zemē, jo garantija, ka beidzot nebūs jācīnās – nav. Lai veicas!

Raunas novada lauku konsultante  Astrīda Paurniete
      Atpakaļ