Aktualitātes


Lauku attīstības speciāliste informē
12.11.2013


     Lauksaimniekiem, kuriem ir zīdītājlopi – līdz  !5. novembrim LAD(ā) jāiesniedz iesniegums pārejas posma valsts atbalsts par zīdītājgovīm, telēm.

   Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) rīkotajā jauniešu uzņēmējdarbības konkursā „Laukiem būt” piedalījās arī Raunas novada jaunieši, kuri iepazīstināja ar savām biznesa idejām klātienē, liekot lietā savu pārliecināšanas prasmi un dedzību par konkrēto ideju. Konkursu vērtēja žūrija.

     Diplomus un naudas balvas saņēma Agris Ķesa- SIA „Ugunskrusts” un Jānis Ķesa- SIA „Dabba”  no Raunas pagasta „Kalna Ennēniem”. Apsveicam!

   Raunas nov. lauks. kons.  Astrīda Paurniete

      Atpakaļ