Aktualitātes


2013

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  --> 

Jaunatne darbībā
15.03.2013

25. aprīlī Madonā 30 Vidzemes jaunieši vecumā no 18 līdz 30 gadiem uzsāks dalību projektā „Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos”. Projekta laikā Vidzemes jaunieši, potenciālie uzņēmēji, attīstīs uzņēmējdarbības prasmes, radošu domāšanu un inovatīvu pieeju biznesa ideju izstrādē. Iegūtās zināšanas motivēs jauniešu veidot jaunus uzņēmumus Vidzemē un Latvijā.

Lasīt vairāk ...


Vidzemes plānošanas reģions izsludina projektu konkursu „Vidzemes kultūras programma 2013"
15.03.2013

Saskaņā ar Valsts kultūrkapitāla fonda (VKKF) padomes apstiprināto nolikumu, Vidzemes plānošanas reģions (VPR) 2013. gada 13. martā izsludina valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts meži” finansētās Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) mērķprogrammas „Vidzemes kultūras programma 2013” projektu pieteikumu konkursu.

Lasīt vairāk ...


Izsludināta Vidzemes veiksmes stāstu meklēšana
15.03.2013

Visa pamatā ir mūsu Vidzemes veiksmes stāsti. Esam guvuši pārliecību, ka šeit dzīvo daudz radošu, aizrautīgu cilvēku, kas ar savu piemēru rāda, ka paliekot Vidzemē, savā dzimtajā pusē ir iespējams pilnveidoties, paraudzīties un darīt lietas citādāk, nebaidīties uzņemties risku, atrast sev sirdij tuvu nodarbošanos un sadarbojoties ar apkārtējiem attīstīt un kopt savu dzimto vietu. Tieši šādus stāstus mēs meklējam.

Lasīt vairāk ...


Kustība „Zaļākai Latvijai” aicina bērnus un jauniešus uz zaļajiem darbiem
15.03.2013

SIA „Zaļā josta” un Valsts izglītības satura centra rosinātā kustība „Zaļākai Latvijai” aicina bērnus un jauniešus no dažādām Latvijas vietām veidot tīru Latvijas vidi un sakopt savas dzīvesvietas apkārtni, iekopt dārzus, stādīt ziedus, veidot putnu būrīšus un paveikt citus darbus savas apkārtējās vides uzlabošanā. Šobrīd ir reģistrēti 30 zaļie darbi. Pašlaik aktīvākie ir Vidzemes un Zemgales reģiona, kā arī Liepājas rajona iedzīvotāji.

Lasīt vairāk ...


Jaunākā informācija - izsludinātie konkursi
11.03.2013

Lasīt vairāk ...


Izsludina sociālo vides reklāmu konkursu „Vide 2.0”
11.03.2013

SIA „Zaļā josta” izsludina vides aizsardzības plakātu konkursu „Vide 2.0”. Konkursa dalībnieki aicināti izstrādāt plakātus, tajos paužot savas idejas par vides saudzēšanu, sniedzot risinājumu vides problēmām un uzsverot zaļa un videi draudzīga dzīvesveida nepieciešamību mūsdienās.

Lasīt vairāk ...


Lauku aktualitātes
11.03.2013

Lasīt vairāk ...


Atkritumu konteineru tukšošanu varēs pieteikt un atteikt ar SMS starpniecību!
11.03.2013

Ņemot vērā SIA „ZAAO” (ZAAO) klientu aptaujā saņemtos priekšlikumus sadarbības uzlabošanai ar SMS jeb mobilās īsziņas starpniecību, uzņēmums ieviesis jaunu pakalpojumu – pieteikt papildus konteineru izvešanu vai atteikt konteinera izvešanu, sūtot īsziņu.

Lasīt vairāk ...


Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra informē
11.03.2013

Lasīt vairāk ...


RAUNAS NOVADA DOMES PAZIŅOJUMS 05.03.2013

Paziņojums par administratīvās ēkas Dīķa ielā 6 rekonstrukcijas skiču nodošanu publiskai apspriešanai

     Raunas novada dome, reģistrācijas Nr. 90000057973, adrese: Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131, nodod publiskai apspriešanai administratīvās ēkas Dīķa ielā 6, kadastra apzīmējums 4276 006 0470 018, rekonstrukcijas skices.

     Projektētājs SIA „Būvprojekts”, reģistrācijas Nr. 44102006392, adrese: Valmieras iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, atbildīgā persona Aivars Šmits, mob.t. 29259513.

     Ar rekonstrukcijas skicēm varēs iepazīties publiskās apspriešanas laikā no 2013.gada 6.marta līdz 2013.gada 4.aprīlim Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, katru  darba dienu no 8.00-13.00 un no 14.00-17.00.

     Publiskās apspriešanas sapulce notiks 2013.gada 21.martā plkst. 17.00 Raunas novada domē, Vidzemes ielā 2, 2. stāva zālē, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.

Tālruņa numurs uzziņām 64107343.
Lauku aktualitātes
25.02.2013

Lauksaimnieki, par projektu, platību maksājumu neskaidrībām var sniegt pretenzijas līdz š.g.1. jūnijam (jo ātrāk jo labāk) Valmieras vai Rīgas Lauku atbalsta dienestā.

Lasīt vairāk ...


Nekustamā īpašuma nodoklis 2013.gadam
20.02.2013

2013. gada nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķina un maksāšanas paziņojumu izsūtīšanas termiņā 15.02.2013. lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir veiksmīgi pabeigušas nodokļa aprēķinu un izsūtījušas maksāšanas paziņojumus. Aprēķinātā NĪN apjoms uz šo datumu sastāda 98% no 2012. gada aprēķina summas.

Lasīt vairāk ...


Vidzemes reģiona jauniešu apmācības 2 daļās „Mērķē augstāk!”
12.02.2013

2013. gada 1.-3.marts, viesu nams „Melturi”, „Sarkanāboli”, Drabešu pagasts, Amatas novads un 2013. gada 5.-7 aprīlis, viesu nams „Mīlmaņi”,„Mīlmaņi”, Rankas pagasts, Gulbenes novads Vēl nezini, kāds ir TAVS mērķis un kam tāds vispār ir vajadzīgs? Varbūt jau zini, ko vēlies, bet nezini, kā to sasniegt? TEV ir sava ideja, bet trūkst atbalsta vai iedvesmas, lai to realizētu? Ja atbildēji ar “jā” uz kaut vienu šiem jautājumiem, piesakies neformālās izglītības apmācībām "Mērķē augstāk!" Vidzemes reģiona jauniešiem (vecumā no 17 līdz 25 gadiem).

Lasīt vairāk ...


Rīgas un Vidzemes reģiona apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, par koučingu
05.02.2013

Rīgas un Vidzemes reģiona apmācības cilvēkiem, kas strādā ar jauniešiem, par koučingu „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni” 2013.gada 21.-23.februāris (norises vieta – Rāmavas Depkina muiža, Ķekavas novads) VAI 2013.gada 14.-16.marts (norises vieta – viesu nams „Laso”, Priekuļu novads) Aicinām Rīgas un Vidzemes reģiona jaunatnes darbiniekus piedalīties neformālās izglītības apmācībās „Koučings kā pieeja darbā ar jaunatni” – izvēlieties sev ērtāko norises laiku un vietu Rīgā vai Vidzemē!

Lasīt vairāk ...


Rosinās veidot Atkritumu apsaimniekošanas centrus
30.01.2013

Atkritumu apsaimniekošanas jomā šī gada prioritātes būs Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2013.-2020.gadam apstiprināšana un grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā. Gada sākums gan radījis neziņu par nozares nākotni, jo patlaban joprojām nav skaidra uzstādījuma, pēc kādiem principiem atkritumu apsaimniekošanas sistēma valstī turpmāk darbosies un attīstīsies.

Lasīt vairāk ...


SOCIĀLAIS DIENESTS INFORMĒ
28.01.2013

No 2013.gada 1.janvāra cilvēki ar I un II invaliditātes grupu un bērni ar invaliditāti (pamatojoties uz VDEĀVK atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem) Raunas novada pašvaldībā var saņemt asistenta pakalpojumu. Asistents cilvēkiem palīdzēs pārvietoties ārpus mājokļa - uz skolu, darbu, pakalpojuma saņemšanas vietu.

Lasīt vairāk ...


Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē pārrunā aktualitātes pārrobežu sadarbībā un sabiedriskajā transportā
28.01.2013

Trešdien, 23. janvārī, Cēsīs norisinājās Vidzemes plānošanas reģiona 2013. gada pirmā Attīstības padomes sēde. Papildu atskatam par 2012. gadā padarīto un nākamā gada plāniem, Attīstības padomes deputāti tikās ar LR konsulāta Pleskavā vadītāju I. Putniņu, kā arī meklēja risinājumus, kas uzlabotu pašreizējo situāciju sabiedriskā transporta jomā reģionā.

Lasīt vairāk ...


ZAAO rosina izmantot dalītās atkritumu šķirošanas iespējas!
28.01.2013

Iedzīvotāji Vidzemes reģiona pilsētās aizvien aktīvāk izmanto dalītās atkritumu vākšanas iespējas, un ZAAO aicina arī Raunas novada iedzīvotājus iesaistīties šajā procesā, piedāvājot vairākas iespējas ērtākai šķirošanai – EKO somas un EKO kastes.

Lasīt vairāk ...


Aktualitātes lauksaimniekiem.
28.01.2013

Mājražotāju produkcija ir pircēju novērtēta. Arī Raunas novadā ir cilvēki, kuri savā dārzā, zemē spēj izaudzēt visu un gatavot garšīgas lietas.

Lasīt vairāk ...


Raunā top dāmu deju kolektīvs 28.01.2013

Katram no mums ikdienā visvairāk patīkamu izjūtu vienmēr sniedz smaidoši un jautri cilvēki. Tāpēc esam ļoti priecīgi par jauniešu deju kolektīvu un vadītāju Ilonu Klinci. Ilona vēlas turpināt iesākto, lai popularizētu deju pasaules daudzveidību un aicina pievienoties dāmas - Dāmu deju kolektīvam. Nav svarīgs vecums vai kādi citi apstākļi – dejot var ikviens! Savam prātam tīkamu deju atradīs katra – gan kautrīga iesācēja, gan ilggadēja dancotāja. Laipni lūgtas dāmas nekautrēties un nākt mūsu pulciņā! Kontaktinformācija: 29391169( Ilona)<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  --> 
Arhīvs
2019 (175)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)