Aktualitātes


ZAAO aicina klientus aktīvāk izmantot klientu datu sistēmu internetā
14.09.2010


 

SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”(ZAAO) saviem klientiem ir izstrādājusi norēķinu sistēmu internetā. Sistēma tika izveidota vadoties no klientu ierosinājumiem un pieaugošās intereses saņemt rēķinus elektroniski. To ieviest veicināja arī pasta sūtījumu piegāžu kvalitāte. Sistēma ir pieejama uzņēmuma mājas lapā www.zaao.lv vai https://klientiem.zaao.lv, kur ZAAO klienti var redzēt savu norēķinu stāvokli par saņemtajiem pakalpojumiem, veikt apmaksu internetbankās – DnB Nord banka, Swedbanka un SEB banka, kā arī aplūkot un izdrukāt savu atkritumu izvešanas kalendāru.

 

Ø       Lai ZAAO klienti, kas ir fiziskas personas, varētu izmantot šo sistēmu, attiecīgajos informācijas lodziņos ir jāievada savs līguma numurs un klienta personas kods, kam jāsakrīt ar to, ko klients ir paziņojis ZAAO.

Ø       Uzņēmumiem, iestādēm, kā arī privātpersonām, kas saņem ikmēneša rēķinus par ZAAO sniegtajiem pakalpojumiem, sistēmas lietošanai ir nepieciešams reģistrēties. Reģistrācijas lodziņos jāievada ar ZAAO noslēgtā līguma numurs, uzņēmuma reģistrācijas numurs vai personas kods, un lietotāja e-pasts, uz kuru tiks sūtīts reģistrācijas apstiprinājums, un turpmāk ikmēneša paziņojumi par jauna rēķina ievietošanu, kā arī cita aktuāla informācija. Reģistrējoties ir jāievada arī lietotāja paša izvēlēta parole, kuru ir svarīgi atcerēties, jo turpmāk tā būs jāizmanto ikreiz, lai piekļūtu ZAAO klientu datu sistēmai.

 

Pēc reģistrācijas uz norādīto e-pastu tiks nosūtīta vienošanās veidlapa starp ZAAO un klientu par turpmāku papīra formāta rēķinu nomaiņu ar elektroniski sagatavotiem rēķiniem. Piekrītot vienošanās formā minētajiem noteikumiem, tā ir jāaizpilda, jāizdrukā divos eksemplāros, jāparaksta no klienta puses un abi eksemplāri jānosūta uz ZAAO. Klienta eksemplārs parakstīts tiks nosūtīts atpakaļ. Tiklīdz būsim šo vienošanos saņēmuši, klientam ar Latvijas pasta starpniecību rēķini vairs netiks sūtīti, bet gan ievietoti ZAAO klientu datu sistēmā un turpmāk būs pieejami elektroniski.

 

ZAAO aicina savus klientus reģistrēties un izmantot šo datu sistēmu, kā arī informē, ka ar 2010.gada 1.oktobri par katra rēķina sagatavošanu un nosūtīšanu ar Latvijas pasta starpniecību ZAAO piemēros maksu – LVL 0.70 + PVN.

Papildus informācijai par klientu datu sistēmu un tās darbību lūgums zvanīt uz ZAAO Norēķinu nodaļu.

Laura Jegorova, SIA ZAAO norēķinu nodaļas vadītāja, tālr. 64281250; mob. tālr. 29334469; E-pasts: laura.jegorova@zaao.lv

 

ar cieņu,

 

Ingrīda Gubernatorova

SIA "ZAAO" attīstības daļas vadītāja

t. +371 64281502

fakss +371 64281251

GSM +371 26537816

www.zaao.lv
      Atpakaļ