Aktualitātes


Raunas novada iedzīvotājiem aktuālās izmaiņas makšķerēšanas noteikumos
16.07.2010


  Ar 2010. gada 1. janvāri spēkā stājās jauni makšķerēšanas noteikumi. Vairākās pozīcijās tie būtiski atšķiras no vecajiem. Galvenās no tām ir: ar makšķerēšanu Latvijas Republikas ūdeņos ir tiesības nodarboties makšķerniekiem, kuriem makšķerēšanas laikā ir klāt derīga makšķerēšanas karte ar tajā ierakstītu makšķernieka vārdu, uzvārdu un personas kodu un dokumentam, kas ļauj identificēt personu. Bez makšķernieka kartes, tāpat kā līdz šim, drīkst makšķerēt personas vecumā līdz 16 gadiem un personas vecākas par 65 gadiem (makšķerēšanas laikā jābūt klāt personu apliecinošam dokumentam).

Aizliegts izmantot brīvi peldošus makšķerēšanas rīkus (praktiski tās ir peldošās arī noenkurotās  (tautas valodā sauktās) ūdas).

Aizliegts, makšķerējot upē ledus period, izmantot mākslīgo ēsmu, kas abos galos aprīkota ar nekustīgiem āķiem un ar vēl vienu āķi (vai bez āķa) vidū starp tiem t.i. RAPALAS.

Izmaiņas ir atļautā loma lielumā un pieļaujamos zivju minimālajos garumos

- noķert un paturēt lomā drīkst tikai vienu alatu (bija arī vecajos noteikumos) vienu sīgu.

- noķert un paturēt lomā drīkst trīs samus ( bija arī vecajos noteikumos), ālantus, meža vimbas, atrauta foreles.

- asarus iekšējos ūdeņos piecus kilogramus (jūrā desmit kilogramus).

- noķert un paturēt lomā drīkst strauta foreli 30 līdz 40 cm garu.

Mainījušies atsevišķu zivju sugu ieguves lieguma termiņi. Nedrīkst iegūt:

- līdakas no 01.03.- 30.04.

- zandartus no 16.04.- 31.05.

- alatas no16.03.- 15.05.

- sīgas, strauta foreles no 01.10.- 30.11.

- salates (meža vimbas) no01.03.- 15.05.

Par ēsmu aizliegts izmantot vērtīgo sugu zivju mazuļus. Asarus drīkst!

Zivis, kuras izmanto par dzīvo ēsmu, atļauts iegūt tikai tajā pašā ūdenstilpē, kurā teik makšķerēts.

Jebkura veida makšķerēšana aizliegta no 1.03. līdz 30.04. (bija no 16.04.-31.05.)

-no laivām un citiem peldlīdzekļiem,

-kanālos un caurtecēs, kas savieno ezerus un upes.

Mainīti makšķerēšanas liegumi atsevišķās upēs, kā arī  lieguma termiņi.

-BRASLĀ -visu gadu no Braslas HES aizsprosta 1000 m lejup pa straumi,

no 1. 10. līdz 30. 11. aizliegta visa veida makšķerēšana : AMATĀ (līdz Kākļiem), KUMADĀ (līdz Vidzemes šosejai), LENČUPĒ, LOJĀ, STRĪĶUPĒ, LĪGATNĒ(līdz Anfabrikas klintīm), RAUNĀ, RAUNĪ, VAIVĒ , Rīgas jūras līcī ietekošajās upēs,

aizliegta makšķerēšana ar mākslīgo ēsmu GAUJĀ  ( 1.10.-30.11.) no ietekas jūrā līdz šosejas tiltam Strenčos.

                      Pielikums Nr.2 2009. gada 22. decembra MK noteikumiem Nr. 1498

                                                      “Makšķerēšanas noteikumi”.

                                                         (stājas spēkā no 01.01.2010.)

 

    Takses piedzenamās summas aprēķināšanai par zaudējumu, kādu fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, nelikumīgi iegūstot zivis un bezmugurkaulniekus iekšējos ūdeņos.

Nr.P.K.

Zivju vai ūdens bezmugurkaulnieku suga

Zaudējumu atlīdzība (latos)

Mērvienība

1

Alata, lasis, sams, sīga, strauta forele, taimiņš, zutis

100

1 gab.

2

Zivju ikri

100

100 g.

3

Repsis, salate, zandarts

25

1 gab.

4

Ālants, līdaka, vimba

20

1 gab.

5

Trīsuļodu kāpuri, sānpeldes

20

100 g.

6

Karpa, līnis, nēģis, platspīļu vēzis, šaurspīļu vēzis, sapals, vēdzele

5

1 gab.

7

Citu sugu zivis

1

1 kg.

Noteiktās takses piemēro trīskāršā apjomā par šādiem pārkāpumiem:

par makšķerēšanu bez makšķerēšanas kartes un makšķernieka licences,

par atļautā loma lieluma pārsniegšanu,

mazizmēra zivju paturēšanu.

 

Noteiktās takses piemēro pieckāršā apmērā par šādiem pārkāpumiem:

par makšķerēšanu aizliegtā laikā un vietā,

par aizliegtu makšķerrīku un veidu izmantošanu (arī vēžu),

par atļautā loma lieluma un zivju sugas noteiktā garuma neievērošanu šādu sugu zivīm (alatas, laši, taimiņi, salates, sīgas, strauta foreles).

Atļautais loma lielums un pieļaujamais zivju garums.

 

Makšķerniekam vienā makšķerēšanas reizē lomā atļauts paturēt:

Zivju suga

Min.garums(cm.)

Skaits(gab.)

Lasis

60 cm.

*

 Taimiņš

50 cm.

*

Sams

50 cm.

3 gab.

Līdaka

50 cm

5 gab.

Zandarts

45 cm.

5 gab.

Salate (meža vimba)

45 cm

3 gab.

Zutis

40 cm.

5 gab.

Ālants

30 cm

3 gab.

 Līnis, Sapals, Vēdzele, Vimba

30 cm.

5 gab.

Alata, Sīga

30cm.

1 gab.

Strauta forele

30 - 40cm.

3 gab.

Asaris, kas noķerts iekšējos ūdeņos

bez garuma ierobežojuma

5 kg.

Vēži

10 cm.

*

 

* Saskaņā ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem.

   Pārējo sugu zivis drīkst paturēt bez skaita un svara ierobežojumiem.

   Visu sugu zivju garumu nosaka, mērot attālumu no purna gala līdz astes spuras beigām.
      Atpakaļ