Aktualitātes


Lūgums.
12.07.2010


Lūgums!
Jautājumos, kas saistīti ar vēsturiski nozīmīgu vietu apsaimniekošanu un piemiņas, atceres pasākumu organizēšanu un rīkošanu, lūdzu vispirms vērsties muzejā pie vadītājas, pēc tam šo jautājumu apspriedīsim muzeja padomes sēdē un tiks informēta Raunas novada dome.
Muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece, tel. 22047515.
      Atpakaļ