Aktualitātes


Atkārtots uzaicinājums pieteikt garantēto atlīdzību izmaksas prasījumu Raunas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem
17.07.2011


Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Komisija) 05.05.2011. pieņēma lēmumu Nr. 72 "Par garantēto atlīdzību izmaksu Raunas Kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem". Komisija ir uzsākusi garantēto atlīdzību izmaksu un tā tiek veikta tiem noguldītājiem, kuriem saskaņā ar Noguldījumu garantiju likumu ir tiesības saņemt šādu garantēto atlīdzību, pamatojoties uz informāciju, kāda ir Raunas kooperatīvās krājaizdevu sabiedrības grāmatvedības reģistros noguldījumu nepieejamības iestāšanās dienā, garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 100 000 euro apmērā vienam noguldītājam.

Komisijā savu pieteikumu saņemt garantēto atlīdzību nav iesniegušas visas personas, kurām ir tiesības saņemt garantēto atlīdzību. Līdz ar to Komisija atkārtoti izsaka uzaicinājumu Raunas Kooperatīvas krājaizdevu sabiedrības noguldītājiem pieteikt savus prasījumus par garantētās atlīdzības izmaksu. Tāpat Komisija izskata sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem.

Ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju var sazināties:
Adrese - Kungu ielā 1, Rīgā, LV-1050, tel. 6 7774800, e-pasts: fktk@fktk.lv"


      Atpakaļ