Aktualitātes


VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu
12.07.2011


PROJEKTU KONKURSS!

VAS „Latvijas Hipotēku un zemes banka” Klientu klubs „Mēs paši” izsludina projektu konkursu Alojas, Amatas, Beverīnas, Burtnieku, Cēsu, Jaunpiebalgas, Kocēnu, Limbažu, Līgatnes, Mazsalacas, Naukšēnu, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Rūjienas, Smiltenes, Strenču, Salacgrīvas, Valkas un Vecpiebalgas novados un Valmieras pilsētā, kurā aicina piedalīties ikvienu – fiziskas un juridiskas personas, nevalstiskās organizācijas, pašvaldību iestādes un neformālās apvienības.

Projektu konkursa mērķis – realizējot attīstības bankas principus, veicināt iedzīvotāju iniciatīvas dzīves un vides kvalitātes uzlabošanā, sekmējot sabiedriskā labuma vairošanu konkrētās kopienas teritorijā.

Projektu konkursa līdzekļi var tikt piešķirti šādām jomām:

-         projektiem, kas saistīti ar apkārtnes labiekārtošanu;

-         projektiem, kas vērsti uz kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu;

-         projektiem, kas saistīti ar konkrētās teritorijas (novada, pilsētas, pagasta) tēla veidošanu, patriotisku jūtu audzināšanu iedzīvotājos;

-         projektiem, kas sekmē sabiedriskā labuma vairošanu un veicina iedzīvotāju sociālo atbildību (labdarību), nodrošina papildus sociālos pakalpojumus iedzīvotāju grupām;

-         projektiem, kas paredz izglītošanu un apmācības, kuru rezultātā tiek veicināta pašnodarbinātība un profesionālā orientācija.

Bankas piešķirtais finansējums konkursa uzvarētājiem viena projekta realizācijai – līdz 400 LVL.

Informācija par Klientu kluba „Mēs paši” projektu konkursa nolikumu, pieteikuma veidlapām un ieteikumiem to aizpildīšanai : www.hipo.lv

Projektu konkursa pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2011.gada 29.jūlijs.

Projekti jāiesniedz personīgi filiālēs/norēķinu grupās vai sūtot pa pastu:

Valmieras filiāle: Rīgas iela 9, Valmiera, LV 4201;

Limbažu norēķinu grupa: Baumaņu Kārļa laukums 1, Limbaži, LV 4000;

Cēsu norēķinu grupa: Vaļņu iela 3, Cēsis, LV 4101;

Smiltenes norēķinu grupa: Baznīcas laukums 11a, Smiltene, LV 4729;

Valkas norēķinu grupa: Raiņa iela 12, Valka, LV 4700

 Vēlam daudz radošu ideju un veiksmi konkursā!

 

Inuta Merzajeva Valmieras filiāles Cēsu NG vadītāja

VAS "Latvijas Hipotēku un zemes banka"

Doma laukums 4, Rīga, LV 1977

Tālr. (+371) 64124695

Mob.tālr.25482172
      Atpakaļ