Aktualitātes


Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Cēsu nodaļas rīkots seminārs Raunā
03.02.2011


Cēsu nodaļas rīkots seminārs

Tēma: Par ES un Valsts likumdošanas izmaiņām, kas attiecas uz lauku un mežu apsaimniekošanu

Nosaukums: Aktualitātes  zemju un mežu saimniekiem, aktīviem lauku iedzīvotājiem

Programma / Lektoru uzskaites lapa

Norises vieta: Raunas novada dome, 2.stāvs, Vidzemes iela 2, Raunas pag. Raunas novads, LV 4131

Datums: 14.02.2011

Laiks

Stundu skaits

Saturs

Lektors

Lektora paraksts

11.00 – 12.30

1,5

Aktualitātes lauksaimniekiem par 2011.gada likumdošanas izmaiņām, maksājumiem, LAP 2007-2013, īstenošanu, un jauno KLP

Dace Kalniņa, Cēsu nodaļa

Evija Atvara, Cēsu nodaļa

12.30 – 13.00

0,5

Aktualitātes meža īpašniekiem , līdzekļu piesaiste u.c.

Priekuļu mežniecība, Aivars Brengmanis

13.00 -14.00

1

Projektu gatavošanas aktualitātes , LEADER programma

Biedrība  Cēsu   rajona  lauku partnerība,  Māris  Cīrulis

14.00 – 15.00

1

 Semināra apkopojums, debates, konsultācijas dalībniekiem.

Evija   Atvara, Cēsu nodaļa

Kopā st.

4

Semināra moderators:                                                                                                                        Dace Kalniņa                                                                                                                                                                                                      

Lauku attīstības speciālists:                                                                                                               Evija Atvara

Cēsu nodaļas  vadītājs:                                                                                                                      Valters Dambe

                                                                                                                                             

Anotācija.

Semināra dalībnieki  tiks informēti par aktualitātēm lauksaimnieciskajā likumdošanā, rosināti domāt par ekonomiskas saimniekošanas nosacījumiem , par lauku attīstības turpmākām tendencēm un iegūs  informāciju  par  atbalsta maksājumiem lauksaimniekiem , kā arī  uzzinās  par  mežu apsaimniekošanas jaunumiem un nosacījumiem projektu īstenošanai LEADER pasākumos. Lai sekmīgi īstenotu Lauku attīstības programmas 2007-2013 pasākumus, lauksaimniekiem jābūt informētiem par   dažādām iespējām   saimnieciskajā darbībā, sekmējot lauku attīstību.

Kontaktiem : Astrīda Paurniete, t. 28381057
      Atpakaļ