Aktualitātes


Izsludināts Mūžizglītības programmas projektu konkurss
21.11.2012


     Uz finansējumu var pretendēt pieaugušo formālas un neformālas izglītības aktivitātes (mācību programmas, darbnīcas, pieredzes apmaiņas braucieni u.c.) „Mūžizglītības” apakšprogrammās Erasmus, Comenius, Grundtvig, Networks, Accompanying Measures, Leonardo da Vinci, multiliterārie projekti, arī starpdisciplinārās aktivitātes. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2013. gada 31. janvāris.

     Finansējuma apjoms un prasības variē atkarībā no apakšprogrammas, plašāku informāciju skatīt:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/documents/jean_monnet_ka1/jm_financial_guidelines_llp_guide_part1_2013_en.pdf


      Plašāka informācija pieejama ES Izglītības, audiovizuālās un kultūras aģentūras mājas lapā: http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php#table


      Informācijas avots: Eiropas Kustība Latvijā

      Atpakaļ