Aktualitātes


Konkurss “Darinu kalendāru”
21.11.2012


         UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) aicina bērnus un jauniešus piedalīties zīmējumu konkursā “Darinu kalendāru” un līdzdarboties 2013. gada kalendāra veidošanā, kas veltīts nemateriālajam kultūras mantojumam un Dziesmu un deju svētku tradīcijai. Pārmaiņu skolu kopienās ir daudz kā tāda, ko vērts parādīt, par ko vērts pastāstīt. Tāpēc lasiet par to, kā var piedalīties un – ķerieries pie darba!          

       Darbu iesniegšanas termiņš 23. novembris. Konkursu UNESCO LNK rīko sadarbībā ar izdevniecību “Lielvārds” un uzņēmumu “Lielvārds IT”, kā arī Kultūrizglītības un nemateriālā kultūras mantojuma centru, tradicionālās kultūras biedrību “Aprika” un zinātkāres centru “Zili brīnumi”. Konkursā var piedalīties 1. līdz 9. klases skolēni. Tā dalībnieki aicināti darināt zīmējumus, izmantojot skolā pieejamās interaktīvās tāfeles par tēmām – Dziesmu un deju svētki, gadskārtu paražas un latvju rakstu zīmes un simboli. Gadījumā, ja interaktīvā tāfele nav pieejama skolā, darbus var veidot zinātkāres centrā „Zili brīnumi” bez maksas, iepriekš piesakoties pa telefonu: 28391669. Zīmējumus konkursam var iesniegt līdz 23. novembrim plkst. 17:00, augšuplādējot interneta vietnē www.darini.lv. Konkursā tiks izvēlēti 13 zīmējumi. 12 darbus izvēlēsies žūrija, bet viens tiks noteikts publiskā balsojumā interneta vietnē www.darini.lv. Šie 13 darbi tiks izmantoti 2013. gada kalendārā.

            Konkursa nolikums un informācija par tā norisi pieejama UNESCO LNK interneta vietnē: http://www.unesco.lv/lv/izglitiba/aicina-bernus-un-jauniesus-iesaistities-2013-gada-kalendara-izveide/ un www.darini.lv.

      Atpakaļ