Aktualitātes


Darba devēji tiek aicināti pieteikt jaunas darbavietas jauniešiem
20.11.2012


       Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) pasākumā „Darba vieta jaunietim” šī gada 9 mēnešos iesaistījās 204 uzņēmumi, izveidojot 345 darba vietas un nodarbinot kopumā 401 jaunieti bezdarbnieku vecumā no 18 līdz 24 gadiem. Programmas ietvaros darba pieredzi jaunieši gūst, strādājot tādās profesijās kā veikala pārdevējs, koksnes zāģēšanas mašīnu operators, pavārs, projekta vadītāja asistents, projekta koordinators, būvnieks, dārznieks, dizaina speciālists, klientu apkalpošanas operators, datu ievades operators, grāmatveža palīgs u.c.

      NVA aicina darba devējus - komersantus (izņemot izglītības un ārstniecības iestādes), pašnodarbinātos, biedrības vai nodibinājumus (izņemot politiskās partijas) - piedāvāt jaunas darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem. Atgādinām, ka darba vieta jaunietim netiek organizēta nekvalificētos un mazkvalificētos darbos, piemēram, sētnieku, apkopēju un citos līdzīgos darbos. Viena pasākuma dalībnieka nodarbinātības ilgums – 9 mēneši.

       Darba devēji, kuri piedalīsies pasākumā, saņems dotāciju jaunieša bezdarbnieka algai -100 Ls mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 150 Ls) pirmo sešu mēnešu laikā un 50 latus mēnesī (par jaunieti ar invaliditāti – 100 Ls) pēdējo trīs mēnešu laikā proporcionāli nostrādātajam laikam. Darba devējam jaunieša bezdarbnieka darba algai ir jānodrošina papildu finansējums, jo darba samaksa nevar būt zemāka par valstī noteiktās minimālās algas apmēru.

      Darba devējs saņems dotāciju 50 % apmērā no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas darba vadītāja atalgojumam, ja pie darba devēja būs nodarbināti pieci jaunieši bezdarbnieki. Par katra jaunieša darba vadīšanu darba vadītājs saņems vienu piekto daļu no minētās darba algas dotācijas apmēra.

      Ir paredzēti finanšu līdzekļi (līdz 500 Ls) darba devējam par darba vietas pielāgojumu veikšanu tiem jauniešiem, kuriem ir invaliditāte, un pielāgojumu nepieciešamību apstiprinājis ergoterapeits.

     Nodarbinātības pasākums „Darba vieta jaunietim”  tiek īstenots ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” atbalstu, lai mazinātu jauniešu bezdarbu, palīdzot jaunietim bezdarbniekam iekļauties darba tirgū, vienlaikus veicinot pastāvīgas darba vietas izveidi un jauniešu pastāvīgu nodarbinātību.

       Detalizētāka informācija atrodama NVA mājaslapas sadaļās Klientiem --> Darba devējiem vai Bezdarbniekiem --> Darba vieta jaunietim.

      Atpakaļ