Aktualitātes


PRET SAC ,,RAUNA”SLĒGŠANU
15.01.2015


PRET  SAC ,,RAUNA”SLĒGŠANU


Lūgums parakstīties tikai pilgadīgām personām ,ne vairāk kā vienu reizi līdz 19.01.2015 plkst . 12:00
Parakstīties var Raunas novada domē, Veikalā ,,Elvi", veikalā  ,,Top", veikalā ,, Lats", Raunas, Rozes, Drustu bibliotekās, Raunas pansionātā, Drustu pārvaldē, Raunas dienas centrā ,,Žēlsirdība".  Pateicamies veikaliem - ,,Elvi", ,,Lats", ,,Top" par atsaucību un sadarbību. 

 

Vēstules teksts-

Latvijas Republikas Saeimai


Labklājības ministram Uldim Augulim

 

 

Pret Valsts sociālās aprūpes centra „Vidzeme” filiāles „Rauna” slēgšanu


Šī vēstule tapusi visai Raunas novada sabiedrībai vienojoties, ka pašlaik notiekošais nedrīkst būt normāla prakse valstī, kurā dzīvojam un pansionātam Raunā būs būt. Visa Raunas sabiedrība 2015. gada 9. janvārī saņēma vairāk nekā nepatīkamu pārsteigumu, proti, no masu mēdijiem bija jāuzzina, ka šī gada pavasarī tiks slēgta VSAC „Vidzeme” filiāle „Rauna” (turpmāk – filiāle).  

Jo īpaši šis apstāklis ir šokējošs, ņemot vērā, ka ir zināms 2014. gada aprīlī vietējai pašvaldībai tika sniegta informācija, ka ministrija plāno līdz 2015. gada nogalei saņemt VSAC „Vidzeme” priekšlikumus par filiāles „Rauna” turpmāko darbību, arī Raunas evaņģēliski luteriskā draudze apliecina, ka informācijas par filiāles slēgšanu tās rīcībā nav bijis.

Nepiekrītam, ka par filiāles slēgšanas iemeslu tiek minēts apstāklis, ka tā izvietota valstij nepiederošā nekustamajā īpašumā, kas liedz veikt ieguldījumus ēku infrastruktūrā, lai nodrošinātu to atbilstību prasībām. Esam pārliecināti un ticam, ka likumdošana ļauj šo jautājumu atrisināt bez filiāles slēgšanas un Draudze kā Iznomātājs apliecina, ka vienmēr ir bijusi atvērta sarunām un atbalstītu jebkurus ieguldījumus, kā arī neiebilst pret nomas tiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā.

Mūs ļoti uztrauc vairāk nekā 40 filiāles „Rauna” darbinieku liktenis, kas reizē ir mūsu iedzīvotāji, mūsu ģimene, mūsu draugi un kaimiņi, visbeidzot – līdzcilvēki! Tiek norādīts, ka darbiniekiem tiks nodrošinātas darba iespējas filiālē „Ezerkrasti” vai citur Vidzemes reģionā. Vai kāds var paskaidrot kā cilvēks ar atalgojumu, ko saņem attiecīgās jomas darbinieks pansionātos, var izbraukāt uz darba vietu un vēl arī izdzīvot? Vai kāds ir pavērtējis, cik darbinieki jau tagad uz darbu mēro tālu ceļu ar kājām, jo sabiedriskais transports mūsu valstī arī paliek arvien lielāka greznība!? Ko lai dara cilvēki, kas mērķtiecīgi apguvuši darbam filiālē nepieciešamās profesijās, un, paliekot bez darba, nespēs atrast profesijai atbilstošu darbu tuvākajā apkaimē?

Filiāles „Rauna” darbinieki ir Raunas un tuvāko novadu iedzīvotāji. Viņiem šeit ir ģimenes, tuvinieki un dzimtās mājas. Filiāle „Rauna” viņiem ir kā otra ģimene. Darbinieki strādājot filiālē „Rauna” ir auguši un pilnveidojušies, ieguvuši augstu profesionālo kvalifikāciju, un savu nākotni saista ar filiāli un savu novadu. Viņi strādā cilvēku labā, iegulda savā darbā mīlestību un nesavtību un arī pretim saņemt to pašu. Darbinieki filiālē nenāk tikai uz darbu, viņi mīl šo vietu, cilvēkus, kuri šeit dzīvo, un mīl savus darba biedrus. Strādājot filiālē „Rauna” darbinieki nevis „iztukšojas vai izdeg”, kā tas nereti notiek ar cilvēkiem, kas strādā palīdzošās profesijās, bet gan gluži otrādi, gūst pozitīvas emocijas un enerģiju. Darbinieki strādājot filiālē „Rauna” var apvienot darbu un ģimenes dzīvi, kas nebūtu iespējams tādā apmērā, ja viņiem būtu jāmēro tāls ceļš līdz darba vietai. Vai tad ģimenes un savas dzimtā novada mīlēšana vairs nav galvenās vērtības?  

Un pāri šim visam – mūs ļoti uztrauc arī Raunas filiāles iemītnieku nākotne, kurš ir padomājis par viņiem. Vai tiešam kādam liekas, ka sanitārais mezgls, kas izremontēts pēc Eiropas standartiem cilvēkam ir svarīgāks par apkārtējo vidi, sabiedrību, kas ir apkārt? Ir iemītnieki, kas Raunā mīt jau gadu desmitiem un te ir viņu mājas, no kurām nevar tā vienkārši ņemt un vienā jaukā dienā aizvest citur. Kad beidzot mūsu valstī pirmajā vietā būs cilvēks nevis naudas daudzums, kurā viņš tiek pārrēķināts? Iemītnieku pietrūks ne tikai filiāles darbiniekiem, viņu pietrūks Jauniešu centram, futbola komandai, pašdarbniekiem, viņu pietrūks visai Raunai.  

Filiālē „Rauna” dzīvo 71 cilvēks. Gandrīz 30 no šiem cilvēkiem filiālē „Rauna” dzīvo vismaz 10 gadus. Filiāle ir viņu mājas! Filiāles darbinieki ir viņu ģimene, atbalsts, uzticības personas un nereti vienīgie tuvinieki, kas viņiem ir. Filiālē „Rauna” dzīvojošo cilvēku vidējais vecums ir 63 gadi. Cilvēki šeit saņem visu nepieciešamo aprūpi, medicīnisko palīdzību. Un galvenais ko viņi saņem ir mīlestība, un tā nav novērtējama naudā. Viņiem tiek nodrošināta māju sajūta, harmoniska, mierīga un dziedējoša vide. To saka paši filiāles „Rauna” iemītnieki, to saka darbinieki un to saka arī tuvinieki, ciemiņi un citu aprūpes centru darbinieki. Visi, kas apmeklē filiāli „Rauna” saka, ka no apkārtējās vides, ēkām, darbiniekiem un pašiem iemītniekiem strāvo ļoti pozitīva enerģija, kas jebkuram liek justies labāk. Un to nevar izmērīt vai nosvērt, to var tikai sajust. Filiālē dzīvojošie cilvēki galvenokārt ir pensijas vecumā, aktīvās darba gaitas viņi neuzsāks un jaunas darba prasmes vairs neapgūs. Darbinieku galvenais uzdevums sociālās aprūpes jomā ir saglabāt iemītnieku esošās sociālās prasmes un iemaņas, palīdzēt viņiem pašaprūpē, sniegt emocionālo un psiholoģisko atbalstu, nodrošināt cienīgas un mīlestības pilnas vecumdienas. Un to filiāle „Rauna” dara! Un dara ļoti labi! Vai tiešām esat gatavi atņemt cilvēkiem to visu! Atņemt viņiem mājas un ģimeni, ko viņi mīl!  

Mēs iestājamies par to, ka primārais ir cilvēks, nevis nauda! Vismaz pie mums Raunā tā ir!

 
      Atpakaļ