Aktualitātes


Par lauksaimniecību.
16.11.2015


Informācijai:

4.novembrī Lauksaimniecības konsultatīvajā padomē pieņemts lēmums šā gada nogalē izmaksāt piena ražotājiem 7,15 milj.eiro un cūkkopjiem 1,30 milj.eiro. Vēl Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs informēja , ka 2016.gadā lauksaimnieki saņems nacionālās subsīdijas 8,6 milj. Eiro apmērā.

Novembra sākumā LAD informēja ka, lauksaimnieku dīzeļdegviela nu būs marķēta- iezīmēta. 10. novembrī valdība atbalstīja grozījumus, kuri nosaka ka, lauksaimnieki marķēto dīzeļdegvielu varēs izmantot arī pašpārvadājumiem Latvijas Republikā, ja pašpārvadājumus veic pats lauksaimniecības produkcijas ražotājs vai viņa darbinieks.

Lauksaimniekiem , kuru saimniecībās ir lauksamniecības dzīvnieki Ministru kabineta noteikumos Nr.829 2014.23.12.noteiktas jaunas prasības. Mazajām saimniecībām, kuru dzīvnieku novietnē atrodas mazāk par 10 dzīvnieku vienībām jāierīko laukums lai virca nenoplūstu , virca jāuzkrāj speciālā tvertnē. Ja novietnē atrodas vairāk par 10 dzīvnieku vienībām, kūtsmēslus jāuzglabā krātuvē, kas būvēta no betona, vai speciālā laukumā pēc noteikumiem. Nav nepieciešama krātuve- dziļajām kūtīm, gaļas liellopiem, aitām un savvaļas dzīvniekiem, kuri turēti āra apstākļos norobežotā vidē. Ar šiem noteikumiem ir pagarināts pārejas periods kūtsmēslu krātuvju sakārtošanai- līdz 2016.gada 31. decembrim dzīvnieku novietnēm , kurās ir vairāk par 10 dzīvnieku vienībām- līdz 2017.gada 31. decembrim dzīvnieku novietnēm, kurās ir no 10 un vairāk dzīvnieku vienībām. Sīkāk par noteikumiem un kas jāievēro pārejas periodā noteikti vajag izlasīt Zemkopības ministrijas mājas lapā www.zm.gov.lv- lauksaimniecība>vides aizsardzības prasības lauksaimnieciskajai darbībai.

Raunas novada lauksaimn.konsult. Astrīda Paurniete

 


      Atpakaļ