Aktualitātes


Vidzemes plānošanas reģiona Jauniešu projekta pārstāvji piedalījušies Eiropas Jaunatnes nedēļā Briselē
22.05.2015


Vidzemes plānošanas reģiona Jauniešu projekta pārstāvji piedalījušies Eiropas Jaunatnes nedēļā Briselē

Jau iepriekš ziņots, ka Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) projekts “Jauniešu uzņēmējspējas un dialoga veicināšana par videi draudzīgas, ilgtspējīgas un inovatīvas uzņēmējdarbības attīstības iespējām lauku reģionos” ir atzīts par Latvijas uzvarētāju labāko Eiropas Savienības programmā “Erasmus+” īstenoto projektu vidū. Maija sākumā projekta pārstāvji devās uz Briseli, lai piedalītos Eiropas Jaunatnes nedēļā, kuras ietvaros notika projektu apbalvošanas ceremonija.

6. maija dienas pirmajā pusē Eiropas Parlamenta esplanādē norisinājās YO!Fest, kura ietvaros bija izveidota telts ar labākajiem „Erasmus+” projektiem. Dienas pirmo pusi teltī norisinājās dažādas diskusijas gan ar projektu pārstāvjiem, gan arī ar „Ideas Lab” un „New Narrative for Europe” pārstāvjiem (citas nacionālo Jaunatnes aģentūru rīkotas iniciatīvas ES jauniešiem). Interesanti bija Eurofound prezentētie pētījumu rezultāti par jauniešu uzņēmējdarbību, kas parādīja Eiropas tendenci, ka 48% jauniešu gribētu darboties kā pašnodarbinātie, taču tikai 6% tādi ir, par galvenajām barjerām uzskatot finanšu nepietiekamību, administratīvo slogu un informācijas trūkumu par uzņēmējdarbības uzsākšanu.  

Dienas otrajā daļā norisinājās augsta līmeņa paneļdiskusija „Jaunatnes iesaistīšanās veicināšana, lai izvairītos no neiecietības un antidemokrātiskas uzvedības.” Paneļdiskusiju atklāja Eiropas Izglītības, kultūras, jaunatnes un sporta komisārs Tibors Navračičs, kā arī Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile. Paneļdiskusijā vairākkārt tika uzsvērta nepieciešamība jauniešus nopietnāk iesaistīt vietējos pārvaldības procesos, un dot iespēju pašiem piedalīties lēmumu pieņemšanā – tā ļaujot apzināties savu nozīmi sabiedrībā, kas arī bija viens no VPR realizētā projekta mērķiem. Pēc paneļdiskusijas tika apbalvoti labākie Eiropas jaunatnes projekti. VPR realizētais jauniešu projekts ir atspoguļots Eiropas līmeņa informatīvā brošūrā, kas elektroniski pieejama šeit.


Papildu informācija: Rūta Vasermane, Vidzemes plānošanas reģiona sabiedrisko attiecību speciāliste, tel. 26513361, e-pasts: ruta.vasermane@vidzeme.lv, www.vidzeme.lv
      Atpakaļ