Aktualitātes


Muzeju nakts Drustos
20.05.2015


Muzeju nakts Drustos

Jau piekto gadu Drustu novadpētniecības muzejs aicināja uz Muzeju nakts pasākumu. Šogad Muzeju nakts moto – „Rainim un Aspazijai – 150”. Mēs varam lepoties, ka šogad bija īpaši daudz apmeklētāju gan koncertā, gan muzejā un Seno amatu darbnīcā, kur bija zīmējumu izstāde, gan pasākuma noslēgumā - ballē. 

Šoreiz par zīmīgāko apskates un norises vietu izvēlējāmies Drustu luterāņu baznīcu, kurā notika koncerts „Aspazijas un Raiņa vakara stāsti Drustos”.Vēlos no sirds pateikties jauktā kora „Pie Gaujas” diriģentei Solveigai Vītoliņai un koristiem, ansambļa „Dienvidvējā” vadītājai Dacei Ābramai un dziedātājām, Dzērbenes vispārizglītojošās un mūzikas pamatskolas audzēkņiem, skolotājiem un direktorei Ērikai Arājai, Drustu pamatskolas audzēkņiem par jauko un sirsnīgo koncertu.

Par jauko muzicēšanu ballē īpašs paldies mūsu pašu grupai „INA”(„Side of Pain”) –Ilzei, Naurim un Agnesei.

Par līdzdarbošanos pasākuma organizēšanā lielum lielais paldies kolēģei Ilzei Ļuļēnai, Drustu tautas nama kolektīvam, Drustu draudzei – īpaši Viktoram Strazdiņam, Vairim Butleram, saimnieciskā dienesta darbu vadītājam Drustos Ziedonim Bratkam un šoferim Antonam Avotiņam.

„Mēs dzīvojam uz skaistas un dāsnas planētas, tā mums visu dod: mājvietu, ēdienu un prieku no baudas par visu, ko šeit var iegūt. It viss uz šīs zemes ir radīts, lai gūtu prieku no tā, un tai pat laikā nekas no tā nav pats par sevi saprotams. Vai precīzāk - ir pats par sevi saprotams, bet tikai līdz laikam, kamēr saki tam: „Paldies!” ” (A. Reiters)

Drustu novadpētniecības muzeja vadītāja Ieva Lejmalniece

Ielādēju...      Atpakaļ