Aktualitātes


Talka Piltiņkalnā
11.05.2015


Talka Piltiņkalnā


Talka noritēja vairākas dienas – sākot ar 30. aprīli un beidzot ar 4. maiju. Tā izstiepās vairāku dienu garumā, jo visi talcinieki nevarēja tikt vienā dienā. Pavisam talkā piedalījās 29 talcinieki. Visvairāk ļaužu ieradās no Kokneses. Talkas gaitā tika izzāģēti krūmi ceļa malā, uzstādīti deviņi jauni soliņi, sastādītas puķes 18 puķupodos, pabeigti zemesdarbi piecus kilometrus garās takas iekārtošanā, uztaisīts gājēju tiltiņš pāri grāvim, nolīdzināta grīda nojumē un veikti citi sīkāki darbiņi. Lai visu to varētu paveikt pirms talkas nācās veikt virkni sagatavošanās darbus. Daži talcinieki lika strādāt savai naudai – kopīgā ziedojumu summa pārsniedza trīs simtus eiro. Taču kopīgie, ar talku saistītie izdevumi, bija vairākas reizes lielāki. Tāpēc lūdzam, ja kāds vēl ir gatavs noziedot naudu, to darīt. Ziedojuma konti atrodami mūsu mājas lapās drustutautskola.lv un piltinkalns.lv. Galvenie izdevumi saistījās ar takas labiekārtošanu, soliņu izgatavošanu un uzstādīšanu. Precīza informācija par saņemtiem un iztērētiem līdzekļiem būs rodama maija beigās mūsu mājas lapās internetā. Maija pirmajā pusē tiks izsludināta vēl viena talka – lūdzu, sekojiet informācijai minētajās mājas lapās. Galvenie darbi, kuri gaida savus darītājus ir zālītes iesēšana uz takas, malkas nojumes pārbūve, šķeldas uzkaisīšana nojumes grīdai, sliekšņu nomaiņa, akmeņu nolasīšana un kukuržņu izlīdzināšana takas malās. Talkai var pieteikties jebkuru dienu, sarunājot par to ar mani pa telefonu 29331935.  

 

Ojārs Rode
      Atpakaļ