Aktualitātes


2014

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ...  --> 

Uzaicinājums pašdarbniekiem!
27.08.2014

Atsākās jaunā sezona pašdarbnieku aktivitātēm,tādēļ visi laipni aicināti piebiedroties!

Lasīt vairāk ...


Raunas vārda dienas svinības.
27.08.2014

Kārtējo gadu 28. augustā Rauna svin savu vārda dienu. Interesanti, ka Rauna ir viena no retajām apdzīvotajām vietām, kuras vārds dots arī cilvēkiem.

Lasīt vairāk ...


Viens gabaliņš Latvijas.
26.08.2014

Jau trešo gadu Raunas novada bērniem no trūcīgam un maznodrošinātam ģimenēm tiek organizēta ekskursija, kura tiek apmaksāta no pasākuma „Rodam Raunas novadā” saziedotajiem līdzekļiem. Šajā gadā tika saziedoti 144.- EURO, par kuriem tika segti transporta pakalpojumi, bet naudu biļetēm piešķīra Raunas novada dome.

Lasīt vairāk ...


LZF biroja sagatavotās ziņas lauksaimniekiem
25.08.2014

Pielikumā LOSP sanāksmei gatavotās atbildes lauksaimniekiem no atbilstošiem dienestiem

Lasīt vairāk ...


RAUNAS NOVADA DOMES SĒDE NR. 11 2014.gada 27.augustā
25.08.2014

DARBA KĀRTĪBA

Lasīt vairāk ...


Jaunā dzemdību zāle SIA „CĒSU KLĪNIKA”
25.08.2014

Pēc ilgi gaidītā remonta pabeigšanas SIA „CĒSU KLĪNIKA” dzemdību –ginekoloģijas nodaļas darbinieki ar prieku ver durvis uz jauno dzemdību zāli, kura tagad priecē ikvienu tās apmeklētāju ar gaišām telpām, funkcionālu un estētisko iekārtojumu.

Lasīt vairāk ...


Četras atslēgas
22.08.2014

Tā nosaukta izglītojoša un atpūtas nometne, kas pulcēja četrdesmit Amatas, Cēsu, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas novadu 7. – 8. klašu skolēnus, kuri gan fano par matemātiku, dabas zinībām un informātiku, gan arī jau iepriekš parādījuši augstus sasniegumus šajos mācību priekšmetos.

Lasīt vairāk ...


Raunas upe aicina
22.08.2014

Raunas vidusskolas projekta ,,Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus” ietvaros Raunas upe posmā no Valmieras ielas tilta pār Raunas upi līdz autoceļam Rauna – Cēsis pie tilta pār Raunas upi atbrīvota no koku sanesumiem, sagāzumiem un bebru dambjiem 1.6 km garumā. Iztīrītais upes posms sākas no Raunas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām līdz autoceļam Rauna – Cēsis pie tilta pār Raunas upi.

Lasīt vairāk ...


Aicina pastāstīt katram savu Baltijas ceļa stāstu
19.08.2014

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā līdz šī gada beigām apkopo iedzīvotāju atmiņas par Baltijas ceļa laiku un dalību tajā. Sagaidot Baltijas ceļa 25. gadadienu, projekta „Baltijas ceļa stāsti” ietvaros šīs atmiņas tiks apkopotas interneta platformā www.thebalticway.eu, kā arī iekļautas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krājumos, bet 25 no šiem stāstiem – izdoti īpašā publikācijā.

Lasīt vairāk ...


Lauku uzņēmējiem
18.08.2014

Nākošgad - 2015.gadā, būs cita kārtība platību maksājumu iesniegumu aizpildīšanā. Ir svarīgi jau tagad zināt par jauno maksājumu – zaļināšanas prasības, jeb klimatam un videi labvēligu lauksamniecības praksi. Zaļināšanas prasība atkarīga no aramzemes platības lieluma.

Lasīt vairāk ...


Seminārs „Dabas, kultūrvēsturisko objektu un saimnieciskās darbības izzināšana Latvijas novados”
13.08.2014

2014.gada 20.- 21.augustā.

Lasīt vairāk ...


Latvijas lepnums 2014
13.08.2014

Jau 11. gadu laikraksts Diena un telekompānija TV3, piedaloties draugiem.lv, organizē projektu Latvijas lepnums, kurā tiek godināti pašaizliedzīgie un apņēmīgie cilvēki, kas kādam ir nesavtīgi palīdzējuši nelaimē, devuši cerību, iedvesmojuši vai piepildījuši klusu sapni. No 13. augusta līdz 15. oktobrim projekta organizatori gaida pieteikumus Latvijas lepnumam 2014.

Lasīt vairāk ...


Lauksaimnieki saņem informatīvas vēstules par zaļināšanas prasībām
11.08.2014

Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apmērā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Lauku atbalsta dienests jau ir izsūtījis 15 700 vēstules, lai informētu lauksaimniekus.

Lasīt vairāk ...


Sāksies konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” otrās kārtas vērtēšanas vizītes pašvaldībās
08.08.2014

11. augustā sāksies konkursa “Eiropas Gada pašvaldība 2014” otrās kārtas vērtēšanas vizītes 14 pašvaldībās. Tajās vērtēs pašvaldības spēju nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitātes aspektus, piemēram, personības attīstības veicināšanā, aptverot izglītību, fizisko labsajūtu, mobilitāti, sociālo iekļaušanu, attālināto pakalpojumu pieejamību un citus kritērijus. Vērtēšanā piedalās gan ministriju, gan Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, gan konkursa ģenerālsponsora Swedbank AS un sadarbības partnera SIA “Lattelecom” pārstāvji.

Lasīt vairāk ...


Lauku uzņēmējiem
06.08.2014

Lauku atbalsta dienests(LAD)informē, ka līdz 3. septembrim var pieteikties uz agrovides apakšpasākumu”Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana(LDĢRS) Atbalstam jāpiesakās zīdītājgovju turētājiem no š.g. 15.maija līdz 15.novembrim. Likme par vienu dzīvnieku 101,40 euro.

Lasīt vairāk ...


Raunas kauss- florbola turnīrs
05.08.2014

02.08.2014

Lasīt vairāk ...


Sākas akcija ''Dienas sēne''
04.08.2014

Ir sākusies ikgadējā akcija ''Dienas sēne'', kurā visas sēņotāji visā Latvijā aicināti iesūtīt savus foto.

Lasīt vairāk ...


Akcija "Novērtē to, kas Tev ir"
04.08.2014

Arī augustā un septembrī aicinām teikt darba devējus, kuri nodarbina personu ar invaliditāti

Lasīt vairāk ...


Paziņojums par izsoli
04.08.2014

Raunas novada dome saskaņā ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.515 "Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem" pirmajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod nomā Raunas novada domei piederošā nekustamā īpašuma daļu - telpu 123,7m2 platībā, kas atrodas ēkā ar kadastra apzīmējumu 42480070175 Palsas ielā 11, Drustu pagastā, Raunas novadā.

Lasīt vairāk ...


Atgādinās par atkritumu izvešanas rēķinu apmaksu
29.07.2014

Iedzīvotājiem, kuri šajā gadā dažādu apsvērumu dēļ vēl nav norēķinājušies par atkritumu izvešanu, SIA „ZAAO“ (ZAAO) atkārtoti nosūtīs informāciju par katram klientam veiktajiem un plānotajiem pakalpojumiem, kā arī aprēķināto maksājumu summu.

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 ...  --> 
Arhīvs
2019 (175)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)