Aktualitātes


Lauku uzņēmēju ievērībai
27.09.2013


Centrālā statistikas pārvalde(CSP) uzsāka 2013.gada lauku saimniecību struktūras apsekojuma datu vākšanu. Izlasē iekļautie respondenti Raunas novadā ir 140 saimniecību vadītāji- īpašnieki.

Esiet atsaucīgi, lai datu saņēmējs savlaicīgi veiktu darbu pie datu vākšanas  no 1.10 – 10.11.

 Arodvidusskolā ir iespēja pieteikties pēc vidusskolas, līdz 25. gadu vec. – saņemot stipendiju 80,00 Ls mēnesī un 1,5 gados kļūt par namdari. Tel. 64122971; 64122289

LAD informē, ka jāpiesakās atbalsta saņemšanai kredītprocentu daļējai dzēšanai tiem

lauksaimniekiem, kuri iegādājušies jaunu traktortehniku, veikuši ražošanas būvju būvniecību un rekonstrukciju un to darbības nodrošināšanai nepieciešamo iekārtu iegādi, un veikuši lauksaimniecības zemes iegādi.

     Raunas novada lauksaimnieku koordinatore Astrīda Paurniete

      Atpakaļ