Aktualitātes


Iedzīvotāju ievērībai!
17.09.2013


Raunas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas
2013.-2037.gadam

un
Raunas novada Attīstības programmas 2014.-2020.
1.redakcijas projektu

publiskās apspriešanas sapulce notiks

2013.gada 10.oktobrī plkst.14.00

Drustu Tautas namā


2013.gada 10.oktobrī plkst. 17.00
Raunas novada domes 2.stāva zālē,
Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā.

Ar atttīstības stratēģiju un attīstības programu var iepazīties šeit ...
      Atpakaļ