Aktualitātes


58364

Projekta RIVERWAYS ietvaros aicina ūdenstūrisma uzņēmējus piedalīties konkursā
30.07.2013


Vidzemes plānošanas reģions projekta „Ūdenstūrisma kā dabas un aktīva tūrisma komponentes attīstība Latvija un Igaunijā” (Riverways) ietvaros izsludina konkursu dalībai pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju, tādējādi sniedzot diviem ūdenstūrisma jomas uzņēmējiem iespēju iepazīties ar ūdenstūrisma attīstības tendencēm citās Eiropas valstīs.

Konkursā aicināti piedalīties ūdenstūrisma jomas uzņēmēji, kas sniedz pakalpojumus Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā esošajās upēs.

Lai piedalītos konkursā, dalībniekiem jāaizpilda pieteikuma forma angļu valodā, pamatojot savu vēlmi piedalīties pieredzes apmaiņas braucienā uz Somiju. Pieteikumus konkursam lūdzam nosūtīt Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājai Inetai Puriņai (ineta.purina@vidzeme.lv) līdz š.g. 2.augustam.

Brauciens uz Somiju paredzēts 2013.gada 26.-30.augustā. Darba valoda – angļu. Braucienam noteikts arī līdzfinansējums 150-200 eiro apmērā, kas paredzēts ēdināšanas un brauciena tehnisko izmaksu segšanai. Ar brauciena programmu iespējams iepazīties šeit

Pretendentu novērtēšana norisināsies 2 kārtās:
 
1) Vispārīgā pretendentu atlase pēc kritērijiem:
1.1. darbojas Vidzemes Plānošanas reģiona teritorijā esošās upēs;
1.2. pretendenta izvirzītais pārstāvis pārvalda angļu valodu un spēj pilnvērtīgi komunicēt (runāt, saprast) specifiskās tēmas – ūdenstūrisms un ar to saistītā infrastruktūra – ietvaros;
1.3. iesniedzis pamatotu motivācijas aprakstu dalībai braucienā.
 
2) Specifiskā pretendentu atlase:
2.1. Intervija ar pretendentu un atsauksmju par pretendentu iegūšana no Vidzemes Tūrisma asociācijas un pašvaldības, kuras teritorijā pretendents darbojas.Pretendenti tiks izvērtēti kopā ar Vidzemes pašvaldībām un Vidzemes Tūrisma Asociāciju. Ar apstiprinātajiem brauciena dalībniekiem tiks slēgts sadarbības līgums, kas nosaka, ka ar dalību pieredzes apmaiņas braucienā pretendents uzņemas saistības pēc brauciena iesniegt Vidzemes Plānošanas reģiona administrācijai fotogrāfijas un prezentāciju ar galvenajām atziņām un tēzēm par braucienā iegūto pieredzi, prezentējot tās pēc nepieciešamības projekta pasākumos, kā arī apņemas aktīvi piedalīties citās projekta aktivitātēs.

Konkurss izsludināts projekta RIVERWAYS ietvaros, kura īstenošanā Vidzemes plānošanas reģions iesaista arī uzņēmējus, veicinot projekta ietekmi uz kopējo ūdenstūrisma attīstību Vidzemē. Vairāk par projektu šeit

Papildus informācija: Ineta Puriņa, projektu vadītāja, Vidzemes plānošanas reģions. Tālr.: +371 64116007, Mob.t. +371 26382820, e-pasts: ineta.purina@vidzeme.lv

      Atpakaļ