Aktualitātes


Aktualitātes lauksaimniekiem
29.07.2013


 Lauku atbalsta dienests vēsta, ka no šī gada 18. jūlija uzsāk avansa izmaksu par vēsturisko maksājumu (APKV) (2006./2007.gadā) realizētajām piena tonnām. Avansa apmērs 70% apmērā t.i. 12,07 Ls par tonnu.

 Lauku attīstības programmas pasākums „Lauku saimniecību modernizācija” četrpadsmitā kārta projektu iesniegšanai notiks no 2013. gada 19. augusta līdz 17. septembrim. Atbalsta intensitāte 25% pamatlīdzekļiem un 40% būvniecībai, rekonstrukcijai t.sk. kūtsmēslu krātuves.

 Pasākums „Lauksaimniecības produktu pievienotās vērības radīšana” devītā kārta iesniegumu pieņemšanā notiks arī no š.g. 19. augusta līdz 17. septembrim. Šajā pasākumā finansējums ir bioloģiskai pārstrādei un gaļas pārstrādes uzņēmumiem kautuvju rekonstrukcijai, un iekārtu iegādei. Lasītwww.lad.gov.lv sadaļā ES atbalsts.

 Eiropas Savienības Eiropas Zivsaimniecības fonds un Rīcības programma pasākuma „Sociāli ekonomiskie pasākumi” astotā kārta iesniegumu pieņemšanai notiks no š.g. 19. augusta līdz 30. septembrim. Skatīt vairāk www.lad.gov.lv

 Latvijas investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) jau septīto gadu rīko konkursu „Ideju kauss”. Pieteikšanās notiks no 2013. gada 17. jūlija līdz 15. septembrim. Konkursa mērķis ikvienam pilngadīgam Latvijas iedzīvotājam, īstenot savu biznesa ideju un iegūt uzņēmējdarbības sākšanai nepieciešamās prasmes, pieredzi, kontaktus un finansējumu. Informācija www.idejukauss.lv

 Lai samazinātu latvāņu izplatību, katram zemes apsaimniekotājam, īpašniekam ir nepieciešams veikt latvāņu ierobežošanas pasākumus. Ir četras apsaimniekošanas metodes – mehāniskā, ķīmiskā, bioloģiskā un kombinētā. Par to lasīt Valsts augu aizsardzības dienesta mājaslapā www.vaad.gov.lv  - informācija sabiedrībai: par Latviju bez latvāņiem.

 LAD informē, ka maksājumi atbalsta saņēmējiem šogad tiks veikti latos. Sākot ar 2014. gada 1. janvāri visi maksājumi tiks veikti tikai eiro, atbilstoši likumam. Zemniekiem papildus informācija nebūs jāiesniedz.

 Lauksaimniecības datu centrs gatavo grozījumus MK noteikumos „Lauksaimniecības dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas kārtība un lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanas kārtība”. Būtība nav mainīta, bet veikti precizējumi saistībā ar iesniegumiem elektroniskā veidā. Priekšlikumus, komentārus lūdz iesūtīt līdz 2013. gada 14. augustam uz e-pastu sarmite.babane@losp.lv

Turpinās lopbarības gatavošana. Klāt arī graudaugu novākšanas sezona. Izskatās, ka graudu raža būs laba. Platībās, kurās augsne pienācīgi sagatavota un iesēts kvalitatīvs sēklas materiāls, arī nezāles apkarotas, šobrīd briest skaistas vārpas, vēstot – graudu birums būs alga par labi padarītu darbu. Lai zemniekiem veiksmīgs otrs posms lopbarības vākšanā! Zālāju platības, atbilstoši labas saimniekošanas praksei, jāsakopj līdz 15. augustam, bet bioloģiskās pļavas līdz 15. septembrim. Lai veicas! 

Raunas novada lauksaimniecības konsultante Astrīda Paurniete

      Atpakaļ