Aktualitātes


Sāksies pievedceļa būvniecība uz poligonu "Daibe"
25.06.2013


SIA „ZAAO” (ZAAO) noslēdzis līgumu ar SIA „Limbažu ceļi” par poligona „Daibe” pievedceļa rekonstrukciju un paredzams, ka darbi sāksies jau nākammēnes. SIA „Limbažu ceļi” uzvarēja atklātā konkursā par būvdarbu veikšanu, un noslēgtais līgums paredz asfaltēt ceļu uz poligonu gandrīz 3 kilometru garumā, lai nodrošinātu videi draudzīgu atkritumu transportēšanu uz Vidzemē vienīgo legāloatkritumu noglabāšanas vietu, tā darbībai nepieciešamās infrastruktūras sakārtošanu, kā arī lai samazinātu izmaksas ceļa uzturēšanai.

Ceļa būvniecība notiks Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda atbalstītā projekta „Ziemeļvidzemes reģiona sadzīves atkritumu apsaimniekošanas projekta IV kārta” ietvaros, un tās izmaksas plānotas 466 899,63 tūkstošus latu apmērā. ES atbalsts šim mērķim ir 85% no kopējām attiecināmām izmaksām. Būvniecības uzraudzību veiks SIA „Būvju profesionālā uzraudzība”.

Patlaban pievadceļš ir veidots no smilts, smilts – grants materiāla seguma, kas īpaši pavasarī un rudenī mitruma ietekmē ir grūti izbraucams. Tā tehniskais stāvoklis nav atbilstošs ceļa lietošanas mērķim – nodrošināt ZAAO atkritumu vedēju automašīnām un citu atkritumu savākšanas uzņēmumu vai organizāciju autotransportam drošu satiksmi uz poligonu „Daibe”, kas ir vienīgā legālā atkritumu noglabāšanas vieta visā Vidzemē.

ZAAO jau kopš 2001.gada īsteno pasākumus sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un apglabāšanas sistēmas pilnveidošanai Ziemeļvidzemes reģionā, piesaistot Eiropas Savienības fondu dāvinājuma līdzekļus. Kopumā uzņēmuma darbības reģiona atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstības projektu realizācijai no Eiropas Savienības saņemts atbalsts vairāk nekā 4,6 milj. Latu apmērā.

      Atpakaļ