Aktualitātes


2013.gada 1.jūnija pašvaldību vēlēšanu rezultāti.
04.06.2013


Balsojums pa pašvaldību  vēlētāju sarakstiem (derīgās zīmes)

Saraksta nosaukums

Raunas iecirknī

Drustu iecirknī

Rauna

537

206

LAIKS PĀRMAIŅĀM

462

71

Balsojums par  novada deputātu kandidātu sarakstiem iecirkņos

Rauna

N.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

Iecirkņi

Nav nekādu atzīmju

Atz.

+

Svītrojumi

Balsu skaits kopā novadā

Iegūtā vieta sarakstā

novadā

1.

Evija Zurģe

Rauna

170

215

74

943

1.

Drusti

62

84

25

2.

Andris Neimanis

Rauna

132

210

117

881

2.

Drusti

68

74

29

3.

Andris Abrāmovs

Rauna

204

180

75

862

4.

Drusti

129

28

14

4.

Aivars Damroze

Rauna

341

81

37

865

3.

Drusti

61

94

16

5.

Valentina Ņilova

Rauna

315

80

64

750

10.

Drusti

132

15

24

6.

Dzintra Slišāne

Rauna

318

68

73

740

11.

Drusti

135

19

17

7.

Aiga Zvēriņa

Rauna

371

34

54

793

6.

Drusti

77

82

12

8.

Mareks Dombrovskis

Rauna

337

52

70

759

8.

Drusti

135

17

19

9.

Vladimirs Kovriga

Rauna

351

33

75

757

9.

Drusti

83

72

16

10.

Rūta Kļaviņa

Rauna

367

38

54

766

7.

Drusti

86

62

23

11.

Aleksandrs Katiševs

Rauna

280

132

47

810

5.

Drusti

131

11

29

 

LAIKS PĀRMAIŅĀM

N.p.k.

Kandidāta vārds, uzvārds

Iecirkņi

Nav nekādu atzīmju

Atz.

+

Svītrojumi

Balsu skaits kopā novadā

Iegūtā vieta sarakstā

novadā

1.

Nauris Spalviņš

Rauna

249

78

48

565

6.

Drusti

48

6

4

2.

Uldis Kalniņš

Rauna

142

207

26

725

1.

Drusti

39

15

4

3.

Ilmārs Vecgailis

Rauna

183

158

34

660

2.

Drusti

51

5

2

4.

Pēteris Ozoliņš

Rauna

255

52

68

517

9.

Drusti

54

2

2

5.

Guntis Jarohovičs

Rauna

298

22

55

503

11.

Drusti

29

16

13

6.

Maigonis Ostrovskis

Rauna

287

57

31

565

7.

Drusti

8

38

12

7.

Dace Sarkane-Plijeva

Rauna

216

124

35

628

3.

Drusti

48

8

2

8.

Anita Lubūze

Rauna

234

55

86

572

5.

Drusti

46

10

2

9.

Alda Raiskuma

Rauna

207

106

62

580

4.

Drusti

51

5

2

10.

Edgars Berkolts

Rauna

236

44

95

483

12.

Drusti

53

3

2

11.

Jānis Sīka

Rauna

190

82

103

517

10.

Drusti

51

6

1

12.

Druvis Āboliņš

Rauna

244

65

66

533

8.

Drusti

51

4

3

Piezīme. Katram deputāta kandidātam papildus  vienu balsi dod katra saraksta derīgā vēlēšanu zīme.

Vietu skaits pa kandidātu sarakstiem:

Rauna – 5

LAIKS PĀRMAIŅĀM - 4

Raunas novada domē ievēlētie deputāti (alfabēta secībā)

N.p.k.

Vārds, uzvārds

Saraksta nosaukums

1.

Andris Abrāmovs

Rauna

2.

Aivars Damroze

Rauna

3.

Uldis Kalniņš

LAIKS PĀRMAIŅĀM

4.

Aleksandrs Katiševs

Rauna

5.

Andris Neimanis

Rauna

6.

Alda Raiskuma

LAIKS PĀRMAIŅĀM

7.

Dace Sarkane - Plijeva

LAIKS PĀRMAIŅĀM

8.

Ilmārs Vecgailis

LAIKS PĀRMAIŅĀM

9.

Evija Zurģe

Rauna

Likums paredz, ka ne agrāk kā 10 dienas un ne vēlāk kā 20 dienas pēc vēlēšanu rezultātu paziņošanas  notiek jaunievēlēto deputātu pirmā domes sēde.

            Paldies vēlēšanu komisijām par darbu  Drustu  un Raunas iecirkņos 2013.gada 1. jūnija pašvaldību vēlēšanās.

Raunas novada domes vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ruta Slaidiņa

      Atpakaļ