Aktualitātes


Valsts vides dienests poligona Daibe pārbaudē pārkāpumus nekonstatē
09.05.2013


  SIA „ZAAO” (ZAAO) saņēmis Valsts vides dienesta (VVD) ziņojumu par pārbaudi poligona Daibe sadzīves atkritumu priekšapstrādes centrā, kur pirms noglabāšanas krātuvē apstrādā sadzīves atkritumus. VVD uzņēmuma darbībā pārkāpumus nav konstatējis, un poligons strādā atbilstoši Valmieras reģionālās vides pārvaldes izsniegtajai A kategorijas piesārņojošās darbības atļaujai.

ZAAO ir izpildījis visas Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības, kas regulē uzņēmuma darbību atkritumu apsaimniekošanas jomā, tostarp veic atkritumu savākšanu, sagatavošanu noglabāšanai un noglabāšanu. Līdz ar to atsevišķos medijos paustie pieņēmumi, ka uzņēmuma darbības rezultātā varētu būt nodarīts jebkāds kaitējums videi vai iedzīvotājiem, ir uzskatāms par nepamatotu. VVD pārbaudē norādīts, ka būtiski nošķirt divas lietas saistībā ar poligonu - nešķiroto sadzīves atkritumu apstrādi un noglabāšanu, un dalīti vākto atkritumu šķirošanu. ZAAO jau iepriekš uzsvēris, ka priekšapstrādes centra darbība ar dalīto atkritumu vākšanu nav saistīta - dalītie atkritumi nenonāk priekšapstrādes centrā, bet tos nogādā speciālā šķirošanas līnijā, kur vēlreiz pāršķiro un sagatavo nodošanai otrreizējās pārstrādes uzņēmumiem.

 
      Atpakaļ