Aktualitātes


Ekskursija ar Amatas novada pagastu stāstniekiem
01.10.2014


Ekskursija ar Amatas novada pagastu stāstniekiem

– 4. oktobrī pl. 9,00 vedīs autobuss no AS”CATA” stāvlaukuma. Maršruts: Cēsis- Āraiši- Amatciems- Melturu tilts- Spāre- Skujene- Elkas kalns- Nītaure- Ieriķu dzirnavu Gaismas parks. Pieteikties, tālr. 29335677(Ilze Liepa, Vidzemes plānošanas reģions)

Nodarbinātības valsts aģentūra(NVA) „Jauniešu garantijas” ietvaros uzsāk atbalsta pasākuma „Subsidētā darba vieta jauniešiem bezdarbniekiem īstenošanu un aicina darba devējus – komersantus, pašnodarbinātās personas, biedrības vai nodibinājumus- pieteikties NVA filiālēs visā Latvijā subsidēto darba vietu izveidei jauniešiem bezdarbniekiem vecumā no 18 līdz 29 gadiem. Vairāk informācija NVA filiālēs un NVA mājaslapā sadaļā „Darba devējiem”.

Lauku atbalsta dienests : Lauku attīstības programmas pasākums „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” pieņems iesniegumus no 2014. gada 31. oktobra līdz 2014.gada 1.decembrim.  

Lauku saimniecību modernizāciju projektu iesniegšana no Š.g. 17. oktobra līdz 19. novembrim. Arī kūtsmēslu krātuvēm – sākt ar tehnisko projektu. Un varbūt paredzēt materiālu tāmi, bet izbūvi veikt pašiem . Skatīt LAD mājaslapā- www.lad.gov.lv

Bezmaksas augļus un dārzeņus skolēni sāks saņemt 3. novembrī.

Mednieku apmācības 3,4. oktobrī z/s Pilskalni Kocēnu novada Kocēnu pagasts. Vairāk pa tālr. 26108426 Andris Vīrs.

Latvijas Eksportpadome rīko konkursu Latvijas komercsabiedrībām „Latvijas ekoprece 2014”Konkursa mērķis paust atzinību Latvijas uzņēmējiem. Vairāk – uznemejdarbiba@yahoo.lv

Zemes iegādes programmas līdzekļi būs pieejami lauksaimniekiem līdz 2020. gada 31.decembrim.

Drīz stāsies spēkā arī kultūraugu integrētās audzēšanas noteikumi. Tas ir agrovides pasākums par kura uzņemtām saistībām maksā par kultūraugiem ko izvēlas audzēt(augļi, dārzeņi, kartupeļi). Viena no prasībām būs augsnes agoķīmiskā izpēte. Par to var lasīt Lauku lapā nr.8(augusta)- www.llkc.lv


Raunas novada lauksaimn. konsult. Astrīda Paurniete
      Atpakaļ