Aktualitātes


Projekts ,,Kas Es Esmu Eiropā”
19.06.2014


ES programmas Jaunatne darbībā projekta ,,Kas Es Esmu Eiropā” (LV-51-E6-2013-R3) ietvaros no 17. - 19. jūnijam notiek jauniešu apmācības semināri Amatas novada viesu mājā ,,Rakši". Kopā darbojas 30 jaunieši no Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadiem.

Seminārus vada jaunatnes apmācību treneris Vilis Brūveris, piedalās arī jaunatnes darbinieki no Amatas, Priekuļu un Vecpiebalgas novadiem.

Apmācību programmas noslēgumā 4. jūlijā prezentācijas un diskusijas par vietējās sabiedrības izaicinājumiem un to risinājumiem jaunatnes politikas veidošanā ,,KAFIJA AR POLITIĶIEM”, identificēti uzdevumi projektā iegūto rezultātu turpinājumam.
      Atpakaļ