Aktualitātes


Apstiprināts projekts par Elektromobiļa iegādi Raunas novada pašvaldībai
02.06.2014


 ""

 

Apstiprināts projekts par Elektromobiļa iegādi Raunas novada pašvaldībai

 

Raunas novada pašvaldībai tika apstiprināts projekta iesniegums  KPFI finansētajā projektā  „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”  projektā „Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, iegādājoties vienu jaunu, rūpnieciski ražotu elektromobili Raunas novada domes vajadzībām” ietvaros tika apstiprināta 1 elektromobiļa iegāde.
      Atpakaļ