Aktualitātes


Vidzemē uzsācis darbu ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs; iedzīvotāji aicināti konsultēties par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām
24.04.2015


 

Vidzemē uzsācis darbu ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs; iedzīvotāji aicināti konsultēties par uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējām


2015. gada marta beigās uz Vidzemes plānošanas reģiona (VPR) ES struktūrfondu informācijas centra bāzes tika izveidota jauna struktūrvienība – VPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs. Tā darbības mērķis ir nodrošināt koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā, sadarbojoties ar iestādēm un organizācijām, kas piedāvā dažāda veida atbalstu uzņēmējiem. Centrs pakāpeniski kļūs par vienas pieturas aģentūru uzņēmēju atbalstam, nodrošinot nepieciešamo zināšanu minimumu uzņēmējdarbības uzsākšanai.  


Centra speciālisti interesentiem piedāvā konsultācijas gan par to, kā uzsākt savu biznesu, gan arī par pieejamajiem atbalsta instrumentiem, padarot rezultātu sasniegšanu efektīvāku. Pakāpeniski tiks izveidota atsevišķa informatīvā sadaļa VPR mājaslapā www.vidzeme.lv, kur vienkopus būs pieejama informācija par to, kā uzsākt uzņēmējdarbību, kur meklēt dažāda atbalsta iespējas. Tāpat mājaslapā būs pieejama informācija par tuvākajā nākotnē plānotajiem semināriem un citiem pasākumiem, kuru apmeklēšana varētu būtiski stiprināt zināšanas par veiksmīgas uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstīšanu. Paralēli konsultācijām un informācijas nodrošināšanai mājaslapā, tiks organizēti arī dažādi pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību uzņēmējdarbības speciālistiem un uzņēmēju grupām. Veidojot vienotu pašvaldību uzņēmējdarbības atbalsta tīklu, tiks stiprināta sadarbība ar pašvaldībām, nodrošinot konsultatīvo atbalstu piemērotu industriālo zonu atrašanā potenciālajiem investoriem un uzņēmējiem, kas vēlētos uzsākt darbību konkrētajās teritorijās.


Izmaiņas VPR ES struktūrfondu informācijas centra struktūrā notikušas, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija turpmāk nav paredzējusi valsts budžeta finansējumu izlietot ES struktūrfondu informācijas centra darbības nodrošināšanai. 2014. gada otrajā pusē tika pieņemts lēmums, ka sākot ar 2015. gadu konsultācijas projektu iesniedzējiem par 2014.-2020. gada ES fondu periodu turpmāk nodrošinās Centrālā finanšu līgumu aģentūra, savukārt plānošanas reģioni 2015. gadā varēs sniegt informāciju un konsultācijas tikai par ES fondu iepriekšējo periodu, t.i. par 2007.-2013. gadu. Ņemot vērā ES struktūrfondu informācijas centra darbinieku pieredzi un kompetenci, tiek veidoti uzņēmējdarbības atbalsta centri reģionos, ņemot vērā jau 2013. gada sākumā pilotprojekta ietvaros izveidotā Latgales uzņēmējdarbības centra pieredzi. Uzņēmējdarbības centrus reģionos noteikts izveidot līdz 2015. gada 01. jūlijam. Arī turpmāk tiks organizēti bezmaksas semināri un konsultēti klienti par jautājumiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības attīstību.


VPR ES struktūrfondu informācijas un uzņēmējdarbības centrs

Adrese: Cēsu iela 19-61 (3.stāvs), Valmiera, LV-4201

ES fondu informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja


Komercdarbības speciāliste (konsultācijas par uzņēmējdarbības uzsākšanu un attīstību)

Lelde Ābele

lelde.abele@vidzeme.lv

Tālr. +371 64219021

Mob.t. +371 29266757

Laima Engere

laima.engere@vidzeme.lv

Tālr. +371 64219022

Mob.t. +371 28376912

      Atpakaļ