Aktualitātes


2017

<--  ... 1 9 10 11 12 13 14 15 ...  --> 

Upeņu audzēšana integrētās un bioloģiskās saimniecībās
08.02.2017

LLKC Cēsu nodaļa sadarbībā ar upeņu audzēšanas saimniecību SIA “Krogzeme” rīko maksas izglītojošu semināru: “Upeņu audzēšana integrētās un bioloģiskās saimniecībās”

Lasīt vairāk ...


Par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību
08.02.2017

“Informējam, ka no š.g 27.janvāra, pamatojoties uz pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 47 Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 "

Lasīt vairāk ...


Par rīcību gāzesvada avārija gadījumā
07.02.2017

2017.gada 2.janvārī akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid” pārņēma akciju sabiedrības “Latvijas Gāze” dabasgāzes pārvades sistēmas un uzglabāšanas sistēmas operatora tiesības un pienākumus.

Lasīt vairāk ...


Var iesniegt lauku bloku precizējumus
04.02.2017

Lauku atbalsta dienests informē klientus, ka no šā gada 3.februāra tiek uzsākta lauku bloku/ ainavu elementu precizēšana 2017.gadam. Precizēšanas pieprasījumus varēs iesniegt līdz šā gada 1.aprīlim.

Lasīt vairāk ...


Sadzīves atkritumu izvešanas tarifa izmaiņas
02.02.2017

SIA ZAAO (ZAAO) informē, ka no 2017.gada 1.februāra spēkā stājas jauns nešķirotu sadzīves atkritumu izvešanas tarifs

Lasīt vairāk ...


Vidzemes šosejas pieturas
31.01.2017

Starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus “Balttour 2017” Rīgā, Ķīpsalā norisināsies no 3. līdz 5. februārim, uz kuru aktīvi gatavojas arī Smiltenes, Apes, Raunas un Alūksnes novadi, lai visi kopā pārstāvētu savu novadu tūrisma piedāvājumu zem kopīgā nosaukuma ‘’Vidzemes šosejas pieturas’’.

Lasīt vairāk ...


E-VESELĪBA
30.01.2017

E-veselība ir elektroniska valsts veselības aprūpes informācijas sistēma drošai, ērtai un ātrai medicīniskās informācijas uzkrāšanai un apmaiņai starp pacientu un viņa ārstniecībā iesaistītajām personām. E-veselības portāla adrese ir www.eveseliba.gov.lv.

Lasīt vairāk ...


Seminārs par iespējamajiem atbalsta pasākumiem mazāk attīstīto teritoriju izaugsmei
26.01.2017

2017. gada 26. un 27. janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) organizē semināru – diskusiju par mazāk apdzīvoto un vājāk attīstīto teritoriju izaicinājumiem

Lasīt vairāk ...


Meklējam kolēģi- uzņēmējdarbības un lauksaimniecības konsultantu patstāvīgam darbam Raunas novada domē.
25.01.2017

Pieteikumus vakancei- CV un pieteikuma vēstuli iesniegt personīgi Raunas novada domē Vidzemes ielā 2 vai sūtīt uz e-pastu novadadome@rauna.lv līdz 10.februārim.

Lasīt vairāk ...


Informatīvais seminārs lauksaimniekiem
24.01.2017

LLKC Cēsu nodaļa 2017. gada 2. februārī, Priekuļos, Dārza ielā 12, pulksten 10.00 (2. stāva zālē)

Lasīt vairāk ...


Par valsts vietējo autoceļu V187 Valmiera-Rauna
23.01.2017

2017.gada 4.janvārī Raunas novada dome nosūtīja Satiksmes ministrijai vēstuli ar lūgumu paredzēt Valsts autoceļu sakārtošanas programmā 2017.-2023.gadam valsts autoceļa V187 Valmiera-Rauna pārbūvi

Lasīt vairāk ...


Iespēja saņemt Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieka piemiņas zīmi
19.01.2017

Lasīt vairāk ...


Ar 2017. gada 1. janvāri visiem suņiem jābūt mikročipotiem un reģistrētiem
13.01.2017

Ministru kabineta noteikumi Nr.491 "Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtība" paredz, ka sunim, kas sasniedzis sešu mēnešu vecumu, jābūt mikročipotam (jābūt implantētai mikroshēmai), un tas jāreģistrē Lauksaimniecības Datu centra datu bāzē.

Lasīt vairāk ...


Drustu kauss hokejā 2017
13.01.2017

Lasīt vairāk ...


Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta
10.01.2017

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) vērš uzmanību, ka gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem šogad ne tikai elektroniski, bet arī papīra formātā būs iespējams iesniegt no 2017. gada 1. marta.

Lasīt vairāk ...


Informācija lauksaimniekiem!
09.01.2017

Ar lauksaimniecības atbalsta maksājumu saņemšanu saistās vidi saudzējošu prasību kopums.

Lasīt vairāk ...


Nolietotu elektrotehniku iespējams ērti nodot pārstrādei
09.01.2017

SIA ZAAO (ZAAO) piedāvā vairākas iespējas, kā ērti un dabai draudzīgi atbrīvoties no nolietotās un nevajadzīgās elektrotehnikas. Jaunā gada sākumā šis pakalpojums ir aktuāls daudziem, jo svētku dāvanās saņemtas jaunas elektropreces, bet no savu laiku nokalpojušajām nepieciešams atbrīvoties.

Lasīt vairāk ...


Ziemas pārgājiens - Pa Beverīnas ceļiem uz Raunu!
09.01.2017

15. janvārī norisināsies ziemas pārgājiens no Priekuļiem uz Raunu. Maršruts šķērsos Baterija lauku, Vaives dzirnavas un Vaives upi, satekā šķērsojot Rauni, ceļu turpināsim pa Raunas upes krastu līdz pat Tanīsa kalnam Raunā.

Lasīt vairāk ...


Jaunatnes darbinieku tikšanās
06.01.2017

Turpinās Eiropas Savienības programmas „ERASMUS+:Jaunatne darbībā” 3. pamatdarbības „Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās” projekta “Jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde” Nr. 2016-1-LV02-KA347-001061 īstenošana, sadarbojoties Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Cēsu, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu pašvaldībām.

Lasīt vairāk ...


No radiniekiem ārvalstīs saņemtajai naudai nodoklis netiek piemērots
05.01.2017

Lai kliedētu publiskajā telpā izskanējušo nepilnīgo un bieži vien arī nekorekto informāciju, Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) sniedz skaidrojumu,

Lasīt vairāk ...


<--  ... 1 9 10 11 12 13 14 15 ...  --> 
Arhīvs
2019 (175)   
2018 (302)   
2017 (283)   
2016 (182)   
2015 (312)   
2014 (260)   
2013 (148)   
2012 (66)   
2011 (17)   
2010 (14)