Aktualitātes


Raunas novada dome aicina darbā pilnas slodzes Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku uz noteiktu laiku!
21.10.2013


Raunas novada dome aicina darbā pilnas slodzes Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku uz noteiktu laiku!

 Pienākumi:

- darboties saskaņā ar LR Civillikumu, Bāriņtiesas likumu un LR MK noteikumiem Nr. 1037 ”Bāriņtiesu darbības noteikumi”, likumu „Bērnu tiesību aizsardzības likums”, LR MK noteikumi Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” u.c.;

- piedalīties bāriņtiesas sēdēs; pēc bāriņtiesas priekšsēdētāja norīkojuma vadīt sēdes, kā arī sagatavot lietas izskatīšanai sēdēs;

- nodrošināt bērnu un aizgādnībā esošo personu personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

            Bāriņtiesas locekļa darbs ir ļoti atbildīgs, jo ir jāpieņem lēmumi, kas var būtiski mainīt kāda cilvēka dzīvi. Nepieciešams būt ļoti precīzam, jo katra kļūda var pakļaut bērnu briesmām. Jāspēj organizēt savu laiku tā, lai paspētu paveikt pilnīgi visu, arī gadījumos, kad darbu pārtrauc pēkšņs izsaukums uz kādu ģimeni. Bāriņtiesas loceklim jāizvērtē prioritātes, jo jāstrādā vienlaikus ar lielu informācijas daudzumu un daudzām citām lietām, jāspēj organizēt darbu, priekšroku dodot svarīgākajam. Svarīga ir spēja distancēties no emocijām, jo daudzi bāriņtiesas lēmumi ir emocionāli smagi, tāpēc šai darbā jāsaglabā lietišķa pieeja. Tai pašā laikā jāspēj uzklausīt gan pieaugušos, gan bērnus, jābūt empātiskam un jāspēj uztvert vecāku un bērnu emocijas.


Prasības pretendentam (-ei):

-no 25 gadu vecuma;

-ir otrā līmeņa augstākā akadēmiskā izglītība pedagoģijas, psiholoģijas, medicīnas vai tiesību zinātnē vai zinātnes nozarei atbilstoša profesionālā (pedagoga, psihologa, jurista, sociālā darbinieka, ārsta) izglītība;

- praktiskā pieredze bāriņtiesas darbā tiks uzskatīta par priekšrocību;

- spēja plānot un organizējot savu ikdienu;

- nedrīkst būt krimināli sodīts;

- labas argumentēšanas iemaņas;

- brīvas latviešu valodas zināšanas, krievu valodas zināšanas, kā arī vēlamas svešvalodu zināšanas;

- labas iemaņas darbā ar datoru un biroja programmatūru (Word, Excel).

           
Piedāvājam:

- vispusīgu darba pieredzi;

- atsaucīgu un pieredzējušu kolektīvu;

- darbu sakārtotā vidē.

 

    Lai pieteiktos uz šo vakanci, līdz 2013.gada 4.novembrim sūtiet CV, pieteikuma vēstuli uz Raunas novada domi, Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131 vai elektroniski:  novadadome@rauna.lv

      Atpakaļ