Aktualitātes


Informācija lauku uzņēmējiem
30.06.2014


Informācija lauku uzņēmējiem.

 

Konference Vidzemē-18. jūlijā pl. 10,30 reģistrācija, Smiltenes Trīs pakalnu sākumskolā, Rīgas iela 16c, Smiltene, Smiltenes novads . Tiešraides translācija no pl. 10,30 līdz 13,00 tīmeklī www.laukutikls.lv. Lauksaimnieki interesējošos jautājumus zemkopības ministram aicināti uzdot tīmeklī un konferences laikā.


„Cēsu rajona lauku partnerība”organizē pieredzes apmaiņas brauciens mājražotājiem, amatniekiem. Starta satikšanās Bērzkrogā 01.o7. pl.9,30- tālāk- Vesalavā, Raunā, Mārsnēnos, Vairāk tel. 29330807 – Dace K.

09.07. Jaunpiebalga- ar amatniekiem, Vecpiebalga

12.07. tikšanās Melturos uz pagriezienu Spāres skola- Nītaure, Līgatne. Vairāk inform. Dace Kalniņa, tel. 29330807


2.07. Madonas novads-pieredzes apmaiņas brauciens -Netradicionālās iespējas lauksaimniecībā – stādaudzētavas. Tikšanās Madona, Avotu iela 32 pl. 10,30 SIA „Jaunzemnieki Z”, īpašniece Inita Zepa, tel. info 25459538


Lauku diena Latgalē 2014.gada 10. jūlijā. Piedalās Zemkopības ministrija, Institūti, Zinātnes centri , Latvijas šķirnes sēklas un vēl ap 60 firmām, uzņēmumiem. Norise Rēzeknes novads , Viļāni, Pulcēšanās Viļānu – Rēzeknes šosejas 3. km


Aicināti pieteiktie konkursam ”Skaistākā lauku saimniecība 2014” līdz 30. jūlijam, pieteikties internetā- saimnieks@santa.lv, papildus inform. 29772050, 67006105


Augsnes agroķīmiskā izpēte: agronomiski un ekanomiski pamatota raža – nepiesārņota vide un lielāka peļņa. Skatīt: www.vaad.gov.lv


Senioru datorapmācības – pēc 50 gadu vecuma. Pieteikties darba laikā no pl. 8,00 – 21,00 , bezmaksas tel. 80000822 vai internetā www.piesledzieslatvija.lv Grupas veidos pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Vairāk pa tel.29109944- Lattelecom sabiedrisko attiecību nodaļas projektu vadītāja Līga Bite.


Daugavpilī sācies zemnieku vakara tirgus.Vajadzīgi lauku produkti!


Zemkopības ministrija informē: ņemot vērā LAD pragnozes , dīzeļdegviela ar 01.07.14.,lauksaimniekiem faktiski būs pieejami ap 70 l/ha.

Zemkopības ministrija ir nosūtījusi priekšlikumus Eiropas Komisijai par grozījumiem tiesību aktos sakarā ar kūtsmēslu krātuvēm- saistībā ar to uzglabāšanas ilgumu, daudzumu, lopu vienībām u.c.Paredz pārejas periodu līdz 2016.gada 31.decembrim. Kā būs – vairāk zināsim vēlāk.


Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome(LOSP) aicina atsaukties lauksaimniekus, kuri saskārušies ar nesaskaņotiem VDI(Valsts darba inspekcija) darbinieku saimniecību apmeklējumiem- ar neadekvātu VDI inspektoru darbību. Zvanīt pa tālr. 67027320 vai sūtīt e-pastu losp@losp.lv


Raunas novada lauks.konsult. Astrīda Paurniete

 

      Atpakaļ