Aktualitātes


Lauku aktualitātes
11.03.2013


Projekts jauniešiem-

Projektā plānots iesaistīt 30 jauniešus vecumā 18-30 gadiem, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību. Semināra cikls no 2013.gada aprīļa līdz augustam, kurā jauniešiem būs iespēja iegūt padziļinātas zināšanas uzņēmējdarbības uzsākšanā, īstenošanā, lai nonāktu pie „Mans jaunais uzņēmums” mērķa sasniegšanas. Jāinteresējas Vidzemes  plānošanas  reģiona mājas lapā, informē Anda Eihenbauma. Tālr. 26107764  vai Anda.eihenbauma@vidzeme.lv

Informācija skolu jauniešiem-

Aicinājums iesaistīties starptautiskā ūdens sadarbības gada aktivitātēs. Plašāka informācija www.unesco.lv/zinātne , www.draugiem.lv/unesco

Ir Zemkopības ministrijas noteikumi par lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanu meža zemē, sākot ar atļaujas izsniegšanu- Lauku pasākumu „Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana” plānots projektus pieņemt līdz 2013.gada 2.maijam.

Pasākumā „Agrovides maksājumi” apakšpasākumā „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” pieteikumus pieņems līdz 2013.gada 1.maijam. Dabisko pļavu īpašniekiem vajadzētu interesēties par šo pasākumu.

Otrreizējo izejvielu pārstrādes kompānija ”EKO REVERSS” piedāvā savākt  agroplēvi, polipropilēnu maisus, plastmasas kannas. Tālr.26183666

LAD informē- Platības jāprecizē tiem lauksaimniekiem, ja platības nav bijušas  pieteiktas  iepriekšējos gadus un šogad vēlas pieteikt, kā arī, ja mainījusies situācija dabā, piemēram, izcirsti krūmi vai izrakts dīķis. Jānosūta iesniegums  LAD(am) lauku bloku kartes precizēšanai.

                 Raunas novada lauksaimniecības konsultante Astrīda Paurniete – tār.28381057.

      Atpakaļ