Aktualitātes


Lauksaimniekiem
11.11.2014


Jaunieši aicināti piedalīties konkursā „Tu esi Latvija” Līdz 19.novembrim jaunieši aicināti piedalīties video, foto un stāstu konkursā lai ar fotogrāfiju vai video palīdzību izstāstītu vai parādītu savu stāstu par Latviju. Interneta veidnē wwwDraugiem.lv /TUESIlv. Konkursa galvenā balva – elektrovelosipēds, info tel.22382139, info@nextyouth.org

Ziņas no MK: Piensaimnieki saņems avansa maksājumu par Latvijas piensaimniekiem radušos zaudējumiem, ko izraisīja piena iepirkuma cenas strauja pazemināšanās.Būs- drīz.

15.novembrī beidzas pieteikšanās atbalstam zīdītājgovim. Iesniegums jāiesniedz LAD.

PVD atceļ nepieciešamību turpmāk saskaņot ar PVD biodrošības pasākumu plānu, kas izstrādāts dzīvnieku tirgošanas telpām, turēšanas vietām, dzīvnieku savākšanas centriem.

PVD nosaka lauksaimniecības dzīvnieku infekcijas slimības- listeriozes- uzraudzības, kontroles un apkarošanas kārtību. Plašāka informācija MK mājaslapā:saite

Zemes iegādes programma turpinās. Valsts akciju sabiedrība ”Lauku attīstības fonds” līdz 31.10.14. pieņēmis lēmumu par 475 aizdevumiem zemniekiem, kur paredz iegādāt zemi 12469 hektārus. Lauksaimniecības zemes vidējā tirgus vērtība 1989 eiro par hektāru.

Atbalstīs videi draudzīgu akvakultūras uzņēmējdarbību. Vairāk MK mājaslapā:saite

No 2014.gada 15.decembra ražotājiem jāievēro jaunās marķēšanas prasības pārtikai. Izmaiņas pārtikas produktu marķējumā attiecas uz visiem pārtikas apritē iesaistītajiem uzņēmumiem lai uzlabotu patērētāju iespējas iegūt labāk salasāmu informāciju par uzturā lietoto pārtiku. Lasīt MKmājaslapā.

Īscirtmeta enerģētiskā koksne vietējās piegādes ķēdēs enerģijas ieguvei- skatīt www.srcplus.eu

Lauku atbalsta dienests informē: Atbalts pasākumā „Ieguldījumi materiālajos aktīvos”(agrāk saucās Lauku saimniecību modernizācija) projektu iesniegumu pieņemšana divos pasākumos- Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās

Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē

Pirmās kārtas projektu iesniegumus pieņems no 2014.gada 8.decembra līdz 2015.gada 15.janvārim. Ir iespējas attīstīties.


Raunas novada lauks. konsult. Astrīda Paurniete      Atpakaļ