Aktualitātes


Aicina piedalīties fotokonkursā, popularizējot ES struktūrfondu finansētos projektus Vidzemē
07.11.2014


Aicina piedalīties fotokonkursā, popularizējot ES struktūrfondu finansētos projektus Vidzemē

Vidzemes plānošanas reģiona ES struktūrfondu informācijas centrs no 5. novembra līdz 15.decembrim izsludina fotokonkursu „Vidzeme toreiz un tagad”, sniedzot iespēju ikvienam vidzemniekam palepoties ar Eiropas Savienības struktūrfondu lietderīgu izlietošanu Vidzemē.  

Fotokonkursa mērķis ir sekmēt sabiedrības iesaistīšanos ES struktūrfondu projektu popularizēšanā, kā arī nodrošināt šādu projektu un struktūrfondu publicitāti, kur iniciatīvas/objekti īstenoti piesaistot finansējumu no Eiropas Reģionālā attīstības fonda vai Kohēzijas fonda.

Fotokonkursa uzvarētājs saņems naudas balvu 100 eiro apmērā, otrās vietas ieguvējs - 50 eiro naudas balvu, trešās vietas ieguvējs – 30 eiro naudas balvu. Konkursa laikā tiks pasniegta arī simpātiju balva 30 eiro apmērā tam fotogrāfiju autoram, kurš saņems vislielāko atbalstu interneta balsojumā Vidzemes plānošanas reģiona Facebook lapā – www.facebook.com/VidzemesPlanosanasRegions.

Lai piedalītos fotokonkursā tā dalībniekiem jāiesniedz vismaz 2 fotogrāfijas, kas raksturo kādu objektu vai iniciatīvu, kas radusies pateicoties Eiropas Savienības finansējumam. Vienā no iesniegtajām fotogrāfijām jābūt redzamai informatīvajai plāksnei, plakātam vai informatīvajam stendam, kas vienmēr tiek novietoti pie Eiropas Savienības finansētajiem objektiem/iniciatīvām. Savukārt otrai fotogrāfijai skaidri jāatspoguļo, kā objekts/iniciatīva tiek izmantota ikdienā, tai pievienojot arī kodolīgu un atbilstošu parakstu/saukli. Līdz ar fotogrāfijām, konkursa dalībniekus aicinām iesniegt arī aprakstu vai vizuālu uzskates materiālu, kā objekts vai projekta īstenošanas vieta izskatījusies pirms projekta uzsākšanas.

Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā īstenoto projektu datubāze pieejama šeit . Aicinām to izmantot, lai veiktu projektu atlasi dalībai fotokonkursā.

Ar fotokonkursa nolikumu variet iepazīties šeit .

Konkurss tiek organizēts projekta „Tehniskā palīdzība Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra darbības nodrošināšanai” ietvaros.  Vairāk informācijas: Maija Rieksta, Vidzemes plānošanas reģiona ES fondu informācijas centra Tehniskās palīdzības projekta speciāliste, Mob.t. 26099521, E-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv
      Atpakaļ